Gemeente- en OCMW-raad

Wie zetelt er in de gemeente- en OCMW-raad?

De gemeente- en OCMW-raden zijn de wetgevend organen van de gemeente en het OCMW.

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook OCMW-raadslid.

Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners. Wachtebeke heeft recht op 19 raadsleden.

De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de OCMW-raad.

In Wachtebeke is mevrouw Linda Van Himme voorzitter van de raden, de algemeen directeur staat haar ambtshalve bij.

De  raden vergaderen elke maand (meestal is dit de laatste donderdag van de maand) in het Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, om 19:30u.

De zittingen zijn openbaar. Iedereen is dus welkom. Beraadslagingen over personen gebeuren in besloten zitting.

Deontologische codes en huishoudelijke reglementen

pdf bestandDeontologische code van de gemeenteraadsleden.pdf (724 kB)

pdf bestandDeontologische code ocmw-raad.pdf (276 kB)

pdf bestandHuishoudelijk reglement gemeenteraad 2019 - 2024.pdf (474 kB)

pdf bestandHuishoudelijk reglement OCMW-raad 2019-2024.pdf (450 kB)

Kalender gemeente- en OCMW-raad

De data van de volgende gemeente- en OCMW-raden zijn:

29 oktober 2020

26 november 2020

17 december 2020