Disclaimer

Cookiebeleid van Gemeente en OCMW Wachtebeke

Gemeente en OCMW Wachtebeke met maatschappelijke zetel te Dorp 61 - 9185 Wachtebeke, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je hier terecht. Ook via het e-mailadres privacy@wachtebeke.be kan je je vragen stellen.

Gemeente en OCMW Wachtebeke vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Gemeente en OCMW Wachtebeke wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat.

We maken dit, via onze onlinediensten, mogelijk met behulp van 'cookies en scripts'. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Gemeente en OCMW Wachtebeke jou te informeren welke cookies we gebruiken en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Gemeente en OCMW Wachtebeke wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Gemeente en OCMW Wachtebeke heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Gemeente en OCMW Wachtebeke -onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Gemeente en OCMW Wachtebeke aanbiedt en die toegang geven tot Gemeente en OCMW Wachtebeke content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om jou te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. je verschillende rechten), zoals hieronder uiteengezet in ons privacybeleid, van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Gemeente en OCMW Wachtebeke kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Gemeente en OCMW Wachtebeke -onlinediensten en geldt vanaf het moment dat het bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op Gemeente en OCMW Wachtebeke-onlinediensten weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kan gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Gemeente en OCMW Wachtebeke op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

 1. Naam van cookie: CONSENT
 • Doel: deze cookie hangt samen met de cookie banner. Deze zal al dan niet toelaten om andere cookies te laten afvuren en jouw cookievoorkeur onthouden.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 18 jaar.

2.    Naam van cookie: PHPSESSID

 • Doel: wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker te behouden.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie.

3.    Naam van cookie: _gat

 • Doel: gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie.

4.    Naam van cookie: _ga

 • Doel: registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 2 jaar.

5.    Naam van cookie: _gid

 • Doel: registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie.

6.    Naam van cookie: Collect

 • Doel: om gegevens over het toestel en gedrag van de bezoeker over verschillende kanalen te verzenden naar Google Analytics.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van de sessie.

7.    Naam van cookie: 1P_JAR

 • Doel: verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op meerdere websites om de relevantie van de advertentie te optimaliseren. 
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van 29 dagen.

8.    Naam van cookie: NID

 • Doel: registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
 • Website: wachtebeke.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Gemeente Wachtebeke
 • Ontvangers van de gegevens: Gemeente Wachtebeke
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 6 maanden.

 

Privacyverklaring gemeente Wachtebeke

Om als gemeente Wachtebeke een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@wachtebeke.be, of per brief naar:

Communicatieambtenaar Elke Oosterlinck

Dorp 61

9185 Wachtebeke

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Koning Albert II - Laan 15, 1210 Brussel of via contact@toezichtcommissie.be)

 

Privacyverklaring 0CMW Wachtebeke

Om als OCMW een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@wachtebeke.be

of per brief naar:

Communicatieambtenaar Elke Oosterlinck

Dorp 61

9185 Wachtebeke

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Koning Albert II - Laan 15, 1210 Brussel of via contact@toezichtcommissie.be)

Functionaris voor gegevensbescherming:

Ellen Maes
0470 20 36 14
ellen.maes@oost-vlaanderen.be