Zorg dat je tuin geen speelterrein voor jagers wordt

  • 10 februari 2020

In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen als jachtgebied ingekleurd. Vaak zonder toestemming of medeweten van de eigenaar, én met alle risico’s van dien.

Wil jij weten of jouw tuin, bos of weiland als jachtgebied gebruikt wordt en hoe je daar verandering in brengt?

Surf naar schietinactie.be.