WZC De Mey zet de deuren opnieuw open!

  • 8 september 2020

Zoals reeds aangekondigd, is er vanaf woensdag 9 september terug bezoek op de kamer mogelijk in het WZC De Mey.

Voor de veiligheid van onze bewoners, ons team en uzelf, vragen we om volgende afspraken te respecteren:

  • Bij het binnenkomen registeren via het bezoekersregister.
  • De handen desinfecteren bij het binnenkomen van het WZC, bij het binnengaan van de kamer en bij het verlaten van de kamer.
  • Er wordt steeds een mondneusmasker gedragen, ook op de kamer.
  • Er mag geknuffeld worden maar ook hierbij blijft het mondneusmasker op.

Bij het niet-naleven van deze afspraken, kunnen we de toegang tot het WZC weigeren.

Hoewel er geen beperking is op het aantal toegelaten personen, gaan we er graag vanuit dat jullie niet met veel personen tegelijk op bezoek komen omdat dit het besmettingsgevaar in de hand werkt. Het is trouwens voor onze bewoners ook aangenamer om het bezoek over meerdere dagen te spreiden, dat maakt het minder druk voor hen en ze kunnen meerdere dagen van fijn gezelschap genieten.

Laten we samen zorg dragen voor elkaar & heel graag tot binnenkort!