Wachtebeke vraagt om uitbreiding spoorlijn Gent-Zelzate

  • 21 februari 2020

Op de gemeenteraad van 20 februari werd door raadslid Guy Bral de motie voor behoud van subsidies voor de treinverbinding Gent Dampoort – Zelzate – Terneuzen (lijn 204) ingediend. Deze motie werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Met deze motie wil de gemeenteraad enerzijds uiting geven aan haar ontsteltenis over het voorstel van Infrabel om 12,6 miljoen Europese subsidies niet langer te besteden aan spoorlijn L204 van Gent Dampoort naar Zelzate.

Anderzijds meent de gemeenteraad dat de uitbouw van deze lijn een wezenlijke bijdrage kan zijn aan de reductie van de CO²-uitstoot en de files op de R4. Bovendien past de uitbouw van de lijn in de gemeentelijke visie op het regionaal vervoer van reizigers per spoor.

De gemeenteraad vraagt daarom met aandrang om met een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord de vrijgekomen middelen te investeren in de uitbouw van lijn 204.