Restauratie buitenwerk Catharinakerk

  • 19 november 2020

Onlangs zijn we gestart met enkele ingrijpende restauratiewerken aan de Catharinakerk in ons dorp. Deze werken vinden plaats aan de buitenkant van het gebouw, vandaar dat de hele kerk in de steigers staat.

Deze werken zullen ongeveer 1 jaar duren.

In het totaal kost deze renovatie ongeveer 1 miljoen euro, waarvan de gemeente € 300 000 bijdraagt. De Vlaamse Overheid subsidieert, in het kader van haar onroerende erfgoedbeleid voor beschermde monumenten, de rest van het bedrag.