Opvragen echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte vermeldt alle gegevens in verband met een echtscheiding. 

Doelgroep

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft, alsook zijn/haar nakomelingen, voorouders, echtgeno(o)t(e) (binnen het huidig huwelijk)
 • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden:
 1. (publieke/private instellingen), voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet
 2. voor zover zij in het bezit zijn van een volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de belanghebbende
 3. mits het voorleggen van een toelating van de Rechtbank Van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - Afdeling Dendermonde - Sectie Familierechtbank 

Procedure

Vraag het afschrift van een echtscheidingsakte aan bij dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Nodig

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht of bijzondere toelating van de rechtbank:

 • je identiteitskaart of verblijfskaart
 • recto-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
 • volmacht

OF

 • de bijzondere toelating van de familierechtbank

Openingsuren

Dienst Burgerzaken
Gemeentehuis Wachtebeke
Dorp 61
9185 Wachtebeke
België
09 345 01 35
09 342 93 02
09:00 - 11:45
op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 11:45
op afspraak
14:00 - 18:45
op afspraak
09:00 - 11:45
op afspraak
09:00 - 11:45
op afspraak
09:00 - 11:45
op afspraak