Ophokplicht pluimvee

  • 17 november 2020

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden positief getest op het vogelgriepvirus. 

Sinds 15 november gelden bijgevolg enkele verplichte maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. 

Alle pluimveehouders moeten hun dieren ophokken. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.