Mogelijke vervanging van de twee windturbines tussen Walderdonk en R4

  • 4 september 2020

Storm is een Belgische windparkontwikkelaar gespecialiseerd in het ontwerp, de bouw en de exploitatie van windturbineparken. Zij plannen om de twee windturbines die zich situeren tussen Walderdonk (N449) en de R4 te 'repoweren'. Dat betekent dat de bestaande windturbines mogelijks vervangen zullen worden door nieuwere en krachtigere machines. De tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van deze twee nieuwe windturbines bedraagt maximaal 200m. De maximale rotordiameter is 150m.

Ter vergelijking: de twee huidige windturbines (tiphoogte van 150m en een rotor met een diameter van 100m) produceren jaarlijks elektriciteit voor zo’n 3.700 huishoudens. Het betreft dus bijna een verdubbeling in productie bij een ongewijzigd aantal windturbines.

Indien Storm een vergunning krijgt en eens het nieuwe windpark operationeel is, zal het zo’n 25.000 MWh per jaar produceren. Dat is genoeg om meer dan 7.100 gezinnen jaarlijks van groene stroom te voorzien.

Openbaar onderzoek

De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend in juli 2020. Het openbaar onderzoek hieromtrent loopt van 4 september tot 3 oktober 2020.

Bekijk meer informatie omtrent dit openbaar onderzoek.

Je kan, na het maken van een afspraak, gedurende de periode van het openbaar onderzoek ook het aanvraagdossier inzien in het gemeentehuis.

Telefonische afspraken kunnen worden gemaakt op 09/337.77.25 of 09/337.77.26. 

Tot slot: het gemeentebestuur heeft een adviserende stem. De beslissingsbevoegdheid komt toe aan de provincie. Er wordt verwacht dat tegen het einde van dit jaar de beslissing wordt genomen.

 

Foto: Storm