Meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan?

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Met andere woorden, het is het actieplan om Wachtebeke te besturen tot 2025.

Is zo’n plan verplicht?

Ja. Artikel 254 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld vóór het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de eerste bestuursperiode). Dat meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (tweede jaar van de bestuursperiode) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Wat staat er in?

Het meerjarenplan bevat de verschillende domeinen waarin de gemeente in de komende jaren wil investeren. Alle beleidsdoelstellingen worden vertaald in concrete actieplannen of acties die de gemeente de komende jaren zal ondernemen om haar meerjarenplan te realiseren.

Het meerjarenplan is gebaseerd op het bestuursakkoord dat ANDERS Wachtebeke en Open VLD Wachtebeke afsloten na de verkiezingen van 2018.

Bekijk het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en OCMW Wachtebeke

pdf bestandMeerjarenplan 2020-2025 bundel raadsleden.pdf (14.02 MB)

Bekijk het bestuursakkoord tussen ANDERS Wachtebeke en Open VLD Wachtebeke

pdf bestandBestuursakkoord Anders Open VLD 2019-2024 (2.07 MB)

 

 

Openingsuren

Financiële Dienst
Gemeentehuis
Dorp 61
9185 Wachtebeke
België
09:00 - 11:45
09:00 - 11:45
Gesloten
Gesloten
09:00 - 11:45
14:00 - 16:00
09:00 - 11:45
09:00 - 11:45