Grensovergangen gesloten

Alle grensovergangen in Wachtebeke tussen België en Nederland zijn inmiddels afgesloten. Enkel de overgang op Overslag aan frituur De Grenspost blijft open met politiebewaking . Er staan zware boetes op overtredingen.

De overheid beslistte om de grensovergangen te sluiten voor de niet essentiële verplaatsingen. Ter hoogte van de verschillende grensovergangen voert de lokale politie in samenwerking met de federale politie grenscontroles uit. Veel van de gecontroleerde bestuurders aan de Belgisch-Nederlandse grens beschikken niet over gegronde redenen om de grens over te gaan.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren. Meer info over het vignet vind je hier.
  • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.
     
grens afgezet met nadarhekkens


De politiezone Regio Puyenbroeck controleert actief. Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Meer info op de website van de politie.

Met betrekking tot de grenscontroles kunnen de inwoners terecht op de website van het crisiscentrum.

Burgemeestersbesluit - afsluiting grensovergangen met Nederland