Coronamaatregelen algemene info

Heb je vragen over het coronavirus?

Op www.info-coronavirus.be vind je alle informatie over het coronavirus en alle getroffen maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen.

Je kan ook bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.

Ministrieel Besluit

Lees het ministrieel besluit van 23 maart via deze link.


Laatste versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen.

De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd. Alleen de persoonlijke inzet van iedereen zal ervoor zorgen dat deze maatregelen een reële impact hebben op de situatie.
De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart. De Nationale Veiligheidsraad verlengde in het zitten van 27 maart de bestaande maatregelen tegen de bestrijding van het verspreiden van het Coronavirus. Geheel in lijn van deze verlenging, blijft onze aangepaste dienstverlenging, tot nader bericht, van kracht tot en met 19 april 2020.
 

 1. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:
 • Behalve om naar het werk te gaan;
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

   2. Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor         elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd.
 • Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de                werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan            deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden      nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in        geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële              diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social                distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.


   3. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van           voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een                      beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale          aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies        op het vlak van social distancing.

     4. Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing           kan worden gegarandeerd.

     5. Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

     6. Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen   toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing. Alle informatie is beschikbaar en wordt bijgewerkt op de website www.infocoronavirus.be/nl/.

Het telefoonnummer 0800 14 689 blijft bereikbaar (8-20 uur) om vragen te
beantwoorden.

Vaccinaties jonge kinderen tijdelijk opgeschort

De vaccins die via Kind & Gezin aan jonge kinderen werden toegediend, worden voorlopig opgeschort tot 5 april. Dat gebeurde na overleg met virologen. De gezondheidsrisico's zijn gewoon te groot. Nadien wordt bekeken wanneer de vaccinaties weer opgestart worden.