Inventarisatie eikenprocessierupsen

  • 23 juni 2020

Heb je een nest gespot, laat het ons weten!

 

Vanuit de milieuadviesraad van Wachtebeke is er een initiatief gestart om het aantal nesten van eikenprocessierupsen terug te dringen. Hiervoor zullen er op een aantal locaties testprojecten uitgewerkt worden, waarbij er steeds ingezet wordt op een natuurlijke bestrijding van de rupsen. Via deze methode worden de rupsen niet rechtstreeks verwijderd of vernietigd, maar wordt er getracht om de natuurlijke vijanden van de rupsen – koolmezen, vleermuizen, sluipwespen – een handje te helpen (bv. door het plaatsen van nestkasten). Zo kunnen zij het aantal rupsen voor ons onder controle houden.

Om de meest geschikte testlocaties te selecteren moet er eerst een duidelijk overzicht zijn van waar de nesten van de eikenprocessierups zich bevinden in de gemeente. Hiervoor doen we graag een oproep naar de inwoners: heb je één of meerdere nesten gespot, laat het ons dan zeker weten!

Je kan je meldingen doorgeven via (1) het online formulier op of (2) mar.wachtebeke@gmail.com.  De reeds gekende locaties vind je hier.

Meer informatie omtrent het hoe en waarom van dit project kan je lezen op https://sites.google.com/view/eikenprocessierups/.

Daarnaast kan je de activiteiten van de milieuadviesraad ook volgen op de facebookpagina.