Hakhoutbeheer langs gewest- en snelwegen

  • 10 november 2020

Deze winterperiode (1 november - 15 maart) voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen, autosnelwegen en waterwegen (bv. Moervaart). Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar.

Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.

Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer