Bijzonder comité sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is naast het Vast Bureau het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het BCSD is bevoegd om:

  •  te beslissen over individuele dossiers, over maatschappelijke dienstverlening en - integratie
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het College, het Vast Bureau en de raden.

De OCMW-raad verkiest de voorzitter en de leden. De voorzitter is verkozen uit de leden van het BCSD en is van rechtswege lid van het Vast Bureau.


Samenstelling

De voorzitter van het BCSD is

Christine Bax
christine.bax@wachtebeke.be

De leden van het BCSD zijn:

An Delen
an.delen@wachtebeke.be

Anita Van Cronenburg
anita.vancronenburg@wachtebeke.be

Heidi Misseghers
heidi.misseghers@wachtebeke.be

Lies Van de Walle
lies.vandewalle@wachtebeke.be

Raf De Weggheleire
raf.deweggheleire@wachtebeke.be

Tess Meert
tess.meert@Wachtebeke.be

Het diensthoofd van de sociale dienst, Isabelle Dewaele (isabelle.dewaele@wachtebeke.be), staat het BCSD ambsthalve bij.