Beleidscoördinator Welzijn (B1-B3) bij Welzijnsband Meetjesland

onbepaalde duur

De welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke rechtspersoon die als doel heeft de Meetjeslandse besturen te versterken en ondersteunen in hun welzijnsopdracht op het vlak van de realisatie van sociale grondrechten van hun inwoners. In dat kader nemen Welzijnsband o.a. de regierol op voor een bovenlokaal sociaal beleid en biedt het aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en besturen daar waar die lokaal omwille van schaalgrootte moeilijk te realiseren is.

Je profiel

 • je beschikt over een bachelor diploma en hebt minstens 3 jaar werkervaring
 • Je bent sociaal ingesteld, een goede netwerker en bemiddelaar
 • Je kan goed organiseren en communiceren
 • Je bent analytisch en resultaatgericht
 • Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid en voor initiatief
 • Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer

Je takenpakket bestaat uit 2 delen

1. Coördinator GBO (geïntegreerd breed onthaal) (halftijdse opdracht)

Je staat voor regio Meetjesland in voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Doel is de toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen, onderbescherming tegen te gaan en de complexiteit van de vragen te kunnen aanpakken. De coördinator GBO staat namens Welzijnsband in voor het voeren van deze regie hierover in nauwe samenwerking met een stuurgroep en een klankbordgroep. De coördinator is tevens de link tussen deze 2 overlegroepen. Bovendien zorgt de coördinator voor de afstemming met de eerstelijnszones Oost en West Meetjesland.

Concreet organiseer en trek je allerlei overleg, volg je de evoluties op inzake de zorgraad, detecteer je noden en formuleer je voorstellen; je volgt projectoproepen op en maak projectaanvragen; je bevordert de participatie van de doelgroep (o.a. eenoudergezinnen); je volgt het beleid op en stuurt de acties bij waar nodig.

2. Kinderarmoedecoördinator (opdracht van 2 dagen per week)

Je bent trekker van een netwerk rond kinderarmoede voor de gemeenten Aalter en Wachtebeke met als belangrijke partners OCMW’s, Katrol, scholen, welzijnsorganisaties, welzijnsschakels of verenigingen waar armen het woord nemen.

Je brengt de bestaande netwerken rond welzijn en kinderarmoede in dit gebied verder in kaart, inventariseert de problemen die zich stellen op het vlak van samenwerking, brengt het overlegplatform samen, bouwt het verder uit en versterkt het (als kinderarmoedecoördinator neem je in het overlegplatform een regiorol op). Je brengt de regionale en lokale kinderarmoedesituatie en de bestaande initiatieven in kaart met aandacht voor de lacunes en overlappingen.

Je fungeert als schakel tussen scholen, ouders en welzijnsorganisaties m.b.t. het detecteren van de nood aan informatie; in samenwerking met de maatschappelijk werkers van het OCMW kan je zorgen voor een correcte toeleiding.

Aanbod

 • 9/10de voltijds equivalent contract onbepaalde duur (met aanleg van werfreserve voor 3 j.)
 • Vast loon (aanvangswedde zonder werkervaring 2536 EUR - niveau B1-3 bruto, geïndexeerd)
 • Aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering bij onbepaalde duur), flexibele werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk en een gunstige verlofregeling
 • Permanente opleidingsmogelijkheden binnen een boeiende sector
 • Solide werkgever die investeert in zijn werknemers

Werkplek

Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo

Interesse? 

Aarzel niet. Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, CV en bijhorende documenten (afschrift diploma, kopie rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister model 1) ten laatste op 7 september 2020 per mail aan info@welzijnsband.be.

Meer info over deze functie kan je opvragen per mail bij directie@welzijnsband.be.

Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen! Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.