Belastingen en retributies

pdf bestandretributie_omgevingsvergunning.pdf (171 kB)

pdf bestandretributie_op_het_weghalen_van_sluikstorten.pdf (176 kB)

pdf bestandRetributie markten.pdf (176 kB)

pdf bestandRetributie kermisactiviteiten.pdf (176 kB)

pdf bestandreglement verwaarlozing.pdf (126 kB)

pdf bestandreglement register leegstand.pdf (640 kB)

pdf bestandreglement leegstand.pdf (633 kB)

pdf bestandhuishoudelijke afvalstoffen.pdf (115 kB)

pdf bestandBelasting_van_het_vervoer_van_personen_met_een_politievoertuig_van_de_lokale_politie_2020-2025.pdf (99 kB)

pdf bestandBelasting_op_ontgravingen_2020-2025.pdf (177 kB)

pdf bestandBelasting_op_het_niet_optimaal_afkoppelen_van_hemelwater_2020-2025.pdf (185 kB)

pdf bestandBelasting_op_de_verspreiding_van_niet-geadresseerde_drukwerken_en_van_gelijkgestelde_producten_2020-2025.pdf (110 kB)

Bijhorend aangifteformulier:

pdf bestandAangifteformulier verspreiding drukwerk 2020-2025.pdf (505 kB)

 

pdf bestandBelasting_op_de_tweede_verblijven_2020-2025.pdf (185 kB)

pdf bestandBelasting_op_ambulante_activiteiten._2020-2025pdf (179 kB)

pdf bestandBelasting_op_afgifte_administratieve_stukken_2020-2025.pdf (184 kB)

pdf bestandbelasting verhuren staanplaatsen caravans kampeerterreinen_2020-2025.pdf (100 kB)

Bijhorend aangifteformulier:

pdf bestandAangifteformulier verblijfstaks 2020.pdf (879 kB)

 

pdf bestandAlgemene_gemeentelijke_milieubelasting_2020-2025.pdf (178 kB)

pdf bestandActiveringsheffing_(Belasting_op_onbebouwde_percelen)_2020-2025.pdf (188 kB)

pdf bestandbesluit 31 - gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025.pdf (83 kB)

pdf bestandbesluit 30 - personenbelasting 2020-2025.pdf (76 kB)

 

 

pdf bestand Standgeld op de jaarmarkt 2018-2019.pdf (92 kB)

pdf bestandBelasting op het verhuren van kamers en standplaatsen op campings en parkeerplaatsen.pdf (140 kB)

pdf bestand Belasting op het weghalen van sluikstorten 2018-2019.pdf (122 kB)

pdf bestand Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning 2018-2019.pdf (145 kB)

pdf bestand Personenbelasting 2018-2019.pdf (87 kB)

pdf bestandGemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaren 2018 en 2019.pdf (91 kB)

pdf bestandKohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2018-2019.pdf (291 kB)

pdf bestand Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig van de lokale politie 2018-2019.pdf (157 kB)

pdf bestandBelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 2018-2019.pdf (183 kB)

pdf bestandBelasting op ambulante activiteiten 2018-2019.pdf (129 kB)

pdf bestandBelasting op ontgravingen 2018-2019.pdf (136 kB)

pdf bestand Belasting op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten 2018-2019.pdf (131 kB)

pdf bestandBelasting op afgifte administratieve stukken 2018-2019.pdf (183 kB)

pdf bestandAlgemene gemeentelijke milieubelasting 2018-2019.pdf (157 kB)

pdf bestandBelasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater 2018-2019.pdf (226 kB)

pdf bestandBelasting op de tweede verblijven 2018-2019.pdf (210 kB)

pdf bestandActiveringsheffting (belasting op onbebouwde percelen) 2018-2019.pdf (219 kB)

pdf bestandReglement leegstandsheffing.pdf (296 kB)

pdf bestandAanpassing tariefreglement op de begraafplaatsen. Goedkeuring.pdf (181 kB)

pdf bestandAangifteformulier verspreiding drukwerk 2018-2019.pdf (504 kB)