Bekendmakingen

50. Bekendmaking nr. 347 pdf bestandJaarrekening 2018 OCMW Wachtebeke.pdf (110 kB)

51. Bekendmaking nr. 348 pdf bestand Budgetwijziging 1 - 2019.pdf (127 kB)

52. Bekendmaking nr. 349 pdf bestand Aangepast organiek reglement samenvoegen beheerraden cultuurhuis en Bib.pdf (78 kB)

53. Bekendmaking nr. 350 pdf bestandAanpassing reglement gemeentelijke uitleendienst.pdf (63 kB)

54. Bekendmaking nr. 351pdf bestandAanpassing gezamelijk bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland.pdf (80 kB)

55. Bekendmaking nr. 352  pdf bestand Agentschap binnenlands bestuur budgetwijziging 1 2019 vastgesteld op 27 juni 2019.pdf (78 kB)

56. Bekendmaking nr. 353 pdf bestand Aanvullend reglement. Extra belijning grondgebied Wachtebeke.pdf (88 kB)

57. Bekendmaking nr. 354  (bekendgemaakt op 28/10/2019) pdf bestandBudgetwijziging 2-2019 - goedkeuring.pdf (145 kB)

58. Bekendmaking nr. 355  (bekendgemaakt op 28/10/2019) pdf bestandBudgetwijziging nr. 1-2019.pdf (141 kB)

59. Bekendmaking nr. 356 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 6 - Reglement klachtenbehandeling gemeente en OCMW Wachtebeke.pdf (395 kB)

60. Bekendmaking nr. 357 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 10 -Retributiereglement voor vrije tijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke vrije.pdf (81 kB)

61. Bekendmaking nr. 358 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 19 - Fluvius. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk.pdf (160 kB)

62. Bekendmaking nr. 359 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 5 -Vaststelling begrip dagelijks bestuur, daden van beheer en vaststelling van de voorwaarden.pdf (172 kB)

63. Bekendmaking nr. 360 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 12 - Eerste statutenwijziging in het kader van een doorstart van COMEET.pdf (149 kB)

64. Bekendmaking nr. 361 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandbesluit punt 14 - Oprichting nieuwe projectvereniging regionale jeugddienst Meetjesman..pdf (426 kB)

65. Bekendmaking nr. 362 (bekendgemaakt 26/11/2019) pdf bestandOCMW-raad besluit punt 1 - Vaststelling begrip dagelijks bestuur, daden van beheer en vaststelling van de voorwaarden.pdf (160 kB)

66. Bekendmaking nr. 363 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbesluit 5 - Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Wachtebeke en defenitieve vaststelling Meerjarenplan 2020-2025.pdf (213 kB)

67. Bekendmaking nr. 364 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbesluit 9 - Aanpassing tentoonstellingsregelement Cultuurhuis Safarken.pdf (225 kB)

68. Bekendmaking nr. 365 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand activeringsheffing -belasting op onbebouwde percelen - 2020-2025.pdf (252 kB)

69. Bekendmaking nr. 366 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand algemene gemeentelijke milieubelasting.pdf (156 kB)

70.  Bekendmaking nr. 367 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbelasting op verhuren standplaatsen op campings en kampeerverblijfparken 2020-2025.pdf (148 kB)

71. Bekendmaking nr. 368 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand belasting op afgifte administratieve stukken 2020-2025.pdf (190 kB)

72. Bekendmaking nr. 369 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand belasting op ambulante activiteiten 2020-2025.pdf (177 kB)

73. Bekendmaking nr. 370 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand belasting op tweede verblijven.pdf (247 kB)

74. Bekendmaking nr. 371 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbelasting op verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten 2020-2025.pdf (274 kB)

75. Bekendmaking nr. 372 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbelasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater 2020-2025.pdf (260 kB)

76. Bekendmaking nr. 373 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand Belasting op ontgravingen 2020-2025.pdf (140 kB)

77. Bekendmaking nr. 374 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbelasting van het vervoer van personen met een politievoertuig van de lokale politie 2020-2025.pdf (170 kB)

78. Bekendmaking nr. 375 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandReglement belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2020-2025.pdf (748 kB)

79. Bekendmaking nr. 376 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandkohierbelasting op inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffe 2020-2025.pdf (261 kB)

80. Bekendmaking nr. 377 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand retributie op het gebruik van nutsvoorzieningen tijdens openbare kermissen.pdf (147 kB)

81. Bekendmaking nr. 378 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandretributie op gebruik openbaar domein ter gelegenheid van markten en jaarmarkten.pdf (146 kB)

82. Bekendmaking nr. 379 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand retributie op het aanvragen van een omgevingsvergunning.pdf (125 kB)

83. Bekendmaking nr. 380 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandretributie op het weghalen van sluikstort.pdf (124 kB)

84. Bekendmaking nr. 381 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand belastingsreglement verwaarlozing van wonigen en gebouwen 2020-2025.pdf (591 kB)

85. Bekendmaking nr. 382 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandpersonenbelasting 2020-2025.pdf (76 kB)

86. Bekendmaking nr. 383 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestand gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025.pdf (83 kB)

87. Bekendmaking nr. 384 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandOCMW-raad Besluit 1 - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Wachtebeke.pdf (211 kB)

88. Bekendmaking nr. 385 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbesluit 10 - verlenging projectvereniging COMEET voor beleidsperiode 2020-2025 en goedkeuring aangepaste statuten.pdf (140 kB)

89. Bekendmaking nr. 386 (bekendgemaakt op 24/12/2019 - goedkeuring gemeenteraad op 19/12/2019) pdf bestandbesluit 7- gebruik kerk Overslag.pdf (509 kB)

90. Bekendmaking nr. 387 (bekendgemaakt op 6/2/2020)- aanvullend politiereglement tractorsluis Bovenhoek pdf bestandAanvullend reglement op het wegverkeer te Wachtebeke - Tractorsluis Bovenhoek.pdf (222 kB)

91. Bekendmaking nr. 388 (bekendgemaakt op 26/02/2020) - archief en leeszaalreglement met aanvullende retributiereglement pdf bestand388. Besluit archief- en leeszaal reglement.pdf (730 kB)

92. Bekendmaking nr. 389 (bekendgemaakt op 26/02/2020) - Deontologische code GR-ledenpdf bestand389. Besluit deontologische code GR-leden.pdf (475 kB)

93. Bekendmaking nr. 390 (bekendgemaakt op 26/02/2020) - Deontologische code personeel gemeente pdf bestand390. Besluit deontologische code personeel Gemeente.pdf (751 kB)

94. Bekendmaking nr. 391 (bekendgemaakt op 26/02/2020) - Deontologische code personeel OCMW  pdf bestand391. Besluit deontologische code personeel OCMW.pdf (749 kB)

95. Bekendmaking nr. 392 (bekendgemaakt op 24/03/2020) - Verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om de verspreiding van het COVID 19-virus te beperken - afsluiting grensovergangen met Nederland pdf bestandbesluit Corona sluiten grensovergangen NL.pdf (216 kB)

96. Bekendmaking nr. 393 (bekendgemaakt 02/04/2020) - Tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van CBS en VB pdf bestanddigitaal vergaderen CBS en VB.pdf (82 kB)

97. Bekendmaking nr. 394 (bekendgemaakt 02/04/2020) - Tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van GR en OCMW-raad en het niet toelaten van publiek  pdf bestanddigitaal vergaderen GR en OCMW-raad.pdf (95 kB)

98. Bekendmaking nr. 395 (bekendgemaakt 04/05/2020) aanvullend politiereglement bebording brandweg Vinkenstraat- Verbeuldestraat pdf bestand395 - besluit - Aanvullend reglement op het wegverkeer - Bebording 'brandweg' tussen de Vinkenstraat en Verbeuldestraat.pdf (119 kB)

99. Bekendmaking nr. 396 (bekendgemaakt 25/05/2020) Politieverordening heropstart wekelijkse markt en tijdelijke herschikking marktplan pdf bestandBesluit burgemeester Corona - wekelijkse markt - heropstart.pdf (130 kB)

100. Bekendmaking nr. 397 (bekendgemaakt 04/06/2020) Reglement met betrekking tot de organisatie van wedstrijden en oefenritten met motorvoertuigen voor de periode 2020-2025 pdf bestandbesluit reglement wedstrijden motorvoertuigen.pdf (215 kB)

101. Bekendmaking nr. 398 (bekendgemaakt 03/07/2020) - Tijdelijke politieverordening over het inrichten van kampen op het grondgebied van gemeente Wachtebeke in juli en augustus 2020 pdf bestandinrichting kampen 01.07.2020.pdf (80 kB)

102. Bekendmaking nr. 399 (bekendgemaakt op 23/07/2020) - aanvullend politiereglement op het wegverkeer: fietsstraat Langelede

pdf bestand Aanvullend reglement op het wegverkeer- Fietsstraat Langelede.pdf (139 kB)

103. Bekendmaking nr. 400 (bekendgemaakt op 27/07/2020) Tijdelijke politieverordening om het digitaal vergaderen van de gemeente-en OCMW-raad en het uitzenden van een audiovisuele livesteam. pdf bestandBesluit livestream GR en OR.pdf (95 kB)

104. Bekendmaking nr. 401 (bekendgemaakt op 29/07/2020) Tijdelijke politieverordening op het niet meer vergunnen van evenementen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

pdf bestandBesluit Burgemeester Corona verbod evenementen 31-10-2020.pdf (297 kB)

105. Bekendmaking nr. 402 (bekendgemaakt op 29/07/2020) Tijdelijke politieverordening op het dragen van mondmaskers in het provinciaal domein Puyenbroeck om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

pdf bestandBesluit Burgemeester Corona mondmaskers Puyenbroeck.pdf (182 kB)

106. Bekendmaking nr. 403 (bekendgemaakt op 29/07/2020). Aanvullend verkeersregelement. Parkeerverbod Walderdonk.

pdf bestand20 - besluit SC - Aanvullend verkeersreglement - Parkeerverbod Walderdonk.pdf (89 kB)

107. Bekendmaking nr. 404 (bekend gemaakt op 05/08/2020). Tijdelijke politieverordening op het dragen van mondmaskers in het Provinciaal Domein Puyenbroeck om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

pdf bestandBesluit Burgemeester Corona mondmaskers Puyenbroeck 05 08.pdf (179 kB)

108. Bekendmaking nr. 405 (bekend gemaakt op 11/08/2020). Tijdelijke politieverordening over de plaatsing van kermiskramen in het Provinciaal Domein Puyenbroeck.

pdf bestandBesluit Burgemeester kermisattracties Puyenbroeck.pdf (124 kB)

109. Bekendmaking nr. 406 (bekend gemaakt op 02/09/2020). Vaststelling van de RPR gemeente en OCMW Wachtebeke - gemeenteraad

pdf bestandbesluit gemeenteraad aanpassing RPR gemeente en OCMW Wachtebeke.pdf (6.94 MB)

110. Bekendmaking nr. 407 (bekend gemaakt op 02/09/2020). Vaststelling van de RPR gemeente en OCMW Wachtebeke - OCMW-raad

pdf bestandbesluit OCMW-raad aanpassing RPR gemeente en OCMW Wachtebeke.pdf (7.01 MB)

111. Bekendmaking nr. 408 (bekend gemaakt op 02/09/2020). Reglement Uitpas Meetjesland.

pdf bestandbesluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitpas meetjesland.pdf (401 kB)

112. Bekendmaking nr. 409 (bekend gemaakt op 02/09/2020). Jaarrekening 2019 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-geboortekerk Overslag.

pdf bestandbesluit jaarrekening kerkfabriek overslag.pdf (29 kB)

113. Bekendmaking nr. 410 (bekend gemaakt op 02/09/2020). Tijdelijke politieverordening op het niet meer vergunnen van evenementen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

pdf bestandburgemeestersbesluit niet inrichten evenementen 30.09.2020.pdf (301 kB)

114. Bekenmaking nr. 411 (bekend gemaakt op 3/9/2020). Aanvullend verkeersreglement plaatsen verkeersborden 50 in bocht Overslagdijk.

pdf bestandAanvullend politiereglement - Plaatsen verkeersborden 50 in bocht Overslagdijk.pdf (40 kB)

115. Bekendmaking nr. 412 (bekend gemaakt op 8/9/2020). Inventaris geregistreerde bedrijfsruimten.

pdf bestandbekendmaking Nr. 412 - leegstand bedrijfsruimten 2020.pdf (58 kB)

116. Bekendmaking nr. 413 (bekendgemaakt op 24/09/2020). TIjdelijke politieverordening op het toelaten van beperkt publiek en het uitzenden van een audiovisuele liveastream van gemeente- en OCMW-raad.

pdf bestandburgemeesterbesluit tijdelijke verordering uitzenden audiovisuele livestream en beperkt publiek GR en OR.pdf (108 kB)

117. Bekendmaking nr. 414 (bekendgemaakt op 30/09/2020). Verlenging gebruikersovereenkomst tijdelijk gebruik van de kerk van Overslag. pdf bestandbesluit verlenging gebruiksovereenkomst kerk overslag.pdf (342 kB)

118. Bekendmaking nr. 415 (bekendgemaakt op 30/09/2020) Reglement kwadobon en warmWachtebekebon. pdf bestandbesluit goedkeuring reglementen kwadobon en warmwachtebekebon.pdf (278 kB)

119. Bekendmaking nr. 416 (bekendgemaakt op 15/10/2020): aanvullend verkeersreglement: parkeerverbod Sportstraat. pdf bestandaanvullend verkeersreglement parkeerverbod sportstraat (91 kB)

120. Bekendmaking nr. 417 (bekendgemaakt op 29/10/2020): pdf bestandbesluit jaarrekening 2019 ocmw kennisname.pdf (112 kB)

121. Bekendmaking nr. 418 (bekendgemaakt op 06/07/2020): pdf bestandJaarrekening 2019 gemeente.pdf (5.47 MB)

122. Bekendmaking nr. 419 (bekendgemaakt op 06/07/2020): pdf bestandJaarrekening 2019 OCMW.pdf (5.82 MB)

123. Bekendmaking nr 420 (bekendgemaakt op 06/07/2020): pdf bestandJaarrekening 2019 OCMW.pdf (5.82 MB)

124. Bekendmaking nr. 421 (bekendgemaakt op 5/11/2020): pdf bestandbesluit meerjarenplanaanpassing 1 goedkeuring deel OCMW wachtebeke.pdf (173 kB)

125. Bekendmaking nr. 422 (bekendgemaakt op 5/11/2020): pdf bestandbesluit OCMW-raad meerjarenplanaanpassing 1 vaststelling deel OCMW.pdf (172 kB)

126. Bekendmaking nr. 423 (bekendgemaakt op 5/11/2020): pdf bestandbesluit meerjarenplanaanpassing 1 vaststelling deel gemeente wachtebeke.pdf (172 kB)

127. Bekendmaking nr. 424 (bekendgemaakt op 5/11/2020): pdf bestandbesluit aanpassing pensioenreglement contractuele personeelsleden gemeente.pdf (741 kB)

128. Bekendmaking nr. 425 (bekendgemaakt op 5/11/2020): pdf bestandbesluit invoering aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden ocmw.pdf (989 kB)

129. Bekendmaking nr. 426 (bekendgemaakt op 3/12/2020). pdf bestandBesluit GR - aanpassing RPR.docx.pdf (7.03 MB)

130. Bekendmaking nr. 427 (bekendgemaakt op 3/12/2020). pdf bestandBesluit OR - aanpassing RPR.docx.pdf (7.01 MB)

131. Bekendmaking nr. 428 (bekendgemaakt op 3/12/2020). pdf bestandBesluit GR budgetwijziging kerkfabriek sint catharina.pdf (96 kB)

132. Bekendmaking nr. 429 (bekendgemaakt op 3/12/2020). pdf bestandBesluit GR - aanpassing GAS-reglement.docx.pdf (4.93 MB)

133. Bekendmaking nr. 430 (bekendgemaakt op 23/12/2020) pdf bestandbesluit GR meerjarenplanaanpassing 2 goedkeuring deel OCMW.pdf (174 kB)

134. Bekendmaking nr. 431 (bekendgemaakt op 23/12/2020) pdf bestandbesluit GR meerjarenplanaanpassing 2 vaststelling deel gemeente.pdf (171 kB)

135. Bekendmaking nr. 432 (bekendgemaakt op 23/12/2020) pdf bestandbesluit OR meerjarenplanaanpassing 2 - vaststelling deel OCMW.pdf (161 kB)