Adaptatieplan goedgekeurd

  • 3 maart 2020

Hemelwater opvangen, hergebruiken, bufferen en infiltreren is van groot belang om ons te kunnen wapenen tegen de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook als gemeente zijn we ons ervan bewust dat we de nodige acties moeten ondernemen. Om deze acties te bepalen, werd een klimaatadaptatieplan opgemaakt. Op 30 januari 2020 werd het plan goedgekeurd door de gemeenteraad. Je kan het hier nalezen.

Geboeid door dit thema?

Kom dan op 5 maart om 19u30 naar de lezing van professor Willems in het Cultuurhuis. De toegang is gratis.