Handelaarsenquête 2015 - resultaten

In een samenwerking tussen de Economische Raad van Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de UGent en het gemeentebestuur Wachtebeke (Dienst Lokale Economie) werd een handelaarsenquête uitgevoerd in Wachtebeke in mei 2015. De resultaten zijn bekend. De primeur was weggelegd voor de lokale handelaars zelf op 13 oktober 2015 in het gemeenschapscentrum.

Met dit artikel op de gemeentelijke website stelt het gemeentebestuur de resultaten beschikbaar voor iedere belangstellende inwoner.

Ch De Waegemaeker -L2 (Copy)

In mei 2015 werd een handelaarsenquête afgenomen. Bij de resultaten zitten enkele opmerkelijke gegevens.

We lijsten voor jou even de voornaamste op:

58 lokale (detail)handelaars werden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête.
41 daarvan hebben effectief deelgenomen.
De responsgraad = 71%.

De Wachtebeekse detailhandelaar:

 • woont in Wachtebeke
 • werkt in Wachtebeke
 • komt te voet of met auto naar zijn zaak
 • personeel komt met auto naar de zaak
 • klanten wonen in Wachtebeke, komen met auto of fiets naar de zaak.

Het handelspand:

 • 1/3 bestaat minder dan 5 jaar
 • in eigendom van de zaakvoerder
 • vestigingsreden: overname bestaand bedrijf, familiale redenen, goede ligging en bereikbaarheid, beschikbare ruimte
 • 91% tevreden over huurprijs
 • 76% is tevreden over omzet voorbije 3 jaar en ziet de toekomst positief in. Slechts 7% is achteruit gegaan.
 • 62% is tevreden over aantal parkeerplaatsen rondom handelszaak.

Vaststellingen (in de handelskern van het centrum):

Positieve evolutie:

 • aantal parkeerplaatsen
 • proper, net
 • groenonderhoud en aanwezigheid van groen
 • bereikbaarheid
 • hinder (geur, geluid, stof).

Negatieve evolutie:

 • toegankelijkheid andersvaliden
 • staat van de wegen
 • sfeer tijdens winkelen
 • verkeershinder tijdens spits
 • uitstalruimte stoep
 • veiligheid
 • variatie van het winkelaanbod.

Handelaars verwachten van het gemeentebestuur:

 • dorpskernvernieuwing: aandacht voor toegankelijkheid andersvaliden, uitstalruimte op de stoep, sfeer in de handelskern, verkeershinder
 • meer inspraak en betere communicatie
 • betere samenwerking tussen handelaars/meer acties ter promotie van de detailhandel met ondersteuning van gemeentebestuur

Voor een inzage van de volledige resultaten in een powerpointpresentatie, klik hier.

Uiteraard zullen de resultaten van deze enquête richting geven aan het toekomstig gemeentebeleid. Het gemeentebestuur diende voor 2016 een subsidieaanvraag in bij het provinciebestuur voor ondersteunende acties.

Tot slot enkele dankwoorden:
Het gemeentebestuur Wachtebeke dankt uitdrukkelijk alle (detail)handelaars die deelgenomen hebben aan de enquête en wenst zijn samenwerking met hen verder uit te bouwen via de Adviesraad Lokale Economie en de Middenstandsvereniging.
Dank ook aan EROV en de UGent voor hun sturende, deskundige en inspirerende inbreng.
Dank aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor zijn financiële ondersteuning om deze enquête mogelijk te maken.

Bron: Dienst Lokale Economie - Piet Penneman (schepen lokale economie) & René de Pauw (ambtenaar lokale economie)