Vlaamse energielening aanvragen voor energiebesparende maatregelen

OPGELET! Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening aan 2% er enkel nog voor een sociale doelgroep en voor verenigingen.
Wachtebekenaren die niet tot deze doelgroep behoren, kunnen nog steeds een aanvraag indienen via Veneco tot en met 30 november 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen). Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden (de postdatum telt hierbij).

Toelichting Vlaamse Energielening voor particulieren
Bij het energiehuis Veneco kan je een Vlaamse energielening afsluiten voor energiebesparende investeringen. Hiervoor bestaat een nauwe samenwerking tussen Wachtebeke, Veneco en het VEA. Het VEA is het Vlaams Energieagentschap met als belangrijkste taken het stimuleren van rationeel energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie.

1. Waarvoor kan je lenen?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking:

 • dak- of vloerisolatie (R-waarde ≧ 3,5 m2 K/W)
 • spouwmuurisolatie (R-waarde ≧ 0,75 m2 K/W)
 • gevelisolatie (R-waarde buitenmuur ≧ 2 m2 K/W)
 • vloerisolatie (R-waarde ≧ 1,2 m2 K/W)
 • hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten (U-waarde ≦ 1,1 m2 W/m2 K) (m.b.t. tot het hoofdgebouw, bijgebouwen komen niet in aanmerking)
 • zuinige verwarmingsinstallatie
 • zonneboiler
 • warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling
 • energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
 • luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • PV zonnepanelen (verplicht in te vullen document ‘VERKLARING OP EER’!)
 • energieopslagtechnieken en beheersystemen
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep en dit in samenwerking met het OCMW)

In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in aanmerking indien het gaat om woningen met een E-peil 30 op het moment van de bouwaanvraag. Hiervoor dient een vooraf berekening van de energieverslaggever voorgelegd te worden.

Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door doe-het-zelvers komen niet in aanmerking! De werken moeten immers worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Om een lening aan te vragen moet u een offerte van de aannemer kunnen voorleggen. Voor de effectieve uitbetaling moeten er facturen beschikbaar zijn.
Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, komt iedereen (dus zonder inkomensbeperking) in aanmerking voor een Vlaamse energielening.

2. Hoeveel kan je lenen en wat kost het je finaal?

Ben je eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder of huurder dan kan je een Vlaamse energielening aangaan die minimaal 1.250 euro bedraagt en maximaal 15.000 euro aan een intrestvoet van 2%. De lening moet op een termijn van maximum 8 jaar terugbetaald zijn. Voor personen die tot de doelgroep behoren is de lening renteloos en terugbetaalbaar op 10 jaar.

3. VZW’s en coöperatieven

Je kan een Vlaamse energielening aanvragen voor een maximum bedrag van 15.000 euro aan een intrestvoet van 1%. De lening moet op een termijn van maximum 10 jaar terugbetaald zijn.

4. Verloop procedure

Van zodra je dossier volledig is ingediend bij Veneco moet je rekenen op een 4 à 5 tal weken vooraleer je uitsluitsel weet over je dossier. Bij goedkeuring word je uitgenodigd op Veneco om de contracten te ondertekenen. Wanneer je een contract afsluit samen met je partner, moeten beiden komen tekenen. Van zodra je over de factuur beschikt, dien je deze in bij Veneco waarop wij deze uitbetalen na ontvangst en het bedrag binnen 2/3 werkdagen op je rekening staat. De aflossing van de lening start de maand volgend op de volledige opname van het te lenen bedrag.

5. Meer informatie

Veneco
Panhuisstraat 1 9070 Destelbergen
contactpersoon: Veronique Vanlaer
tel: 09/218.99.12 – 09/251.22.22
vea@veneco.be – vanlaer@veneco.be

Voor een vlotte behandeling van je dossier vragen wij je het ingevulde aanvraagformulier terug te bezorgen op bovenstaand adres. Opgelet! De aanvraag gebeurt steeds aan de hand van de offerte. Bij ondertekening van het contract komen facturen ouder dan 2 maand niet meer in aanmerking.

Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%.

14 september 2018

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Wachtebeke!

Nieuwsoverzicht