Kids-id

De Kids-ID is het nieuwe elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze vervangt het papieren 'bewijs van identiteit' dat je vroeger moest aanvragen om met jouw kind naar het buitenland te reizen.

De Kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en bevat alle identiteitsgegevens en de foto van jouw kind, zichtbaar op de kaart aangebracht en geregistreerd op de chip.

Voordelen

  • Bijna overal in Europa: de Kids-ID is een officieel reisdocument voor de meeste landen van de EU en ook voor een aantal landen buiten Europa, als het kind vergezeld is van één van de ouders met een geldig identiteitsbewijs. De lijst van de landen die de kaart als een geldig identiteitsdocument beschouwen, vind je op: www.eid.belgium.be
  • Bestand tegen fraude: de Kids-ID wordt op een centrale plaats geproduceerd. Ze is bovendien uitgerust met verschillende beveiligingselementen, wat namaken quasi onmogelijk maakt.
  • Extra bescherming: met de Kids-ID bescherm je jouw kind, ook als het in gevaar is. Je kan de kaart namelijk verbinden met de toepassing Hallo Ouders (www.halloouders.be), die toelaat telefonisch contact op te nemen met de ouders wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.
  • Beveiligde identificatie: dankzij de chip en de geheime code kunnen kinderen vanaf 6 jaar de kaart gebruiken om zich op het internet te identificeren. De chip maakt ook verschillende andere toepassingen voor de Kids-ID mogelijk. In sommige gemeenten kan jouw kind ze als bibliotheekkaart gebruiken, of als lidkaart voor een sportclub (voor kinderen vanaf 6 jaar).

Aanvraag

De Kids-ID dient aangevraagd te worden op de Dienst Burgerzaken van de gemeente, breng zeker de kinderen mee. Opgelet: het duurt 2 tot maximum 3 weken om de Kids-ID aan te maken. Vraag ze tijdig aan, zeker als je een reis gepland hebt.

Kostprijs

De prijs voor een normale aanvraag bedraagt 8,00 euro. De prijzen voor spoedprocedures werden vastgelegd op 100,00 euro (dringend) en 150,00 euro (zeer dringend). Verlaagd tarief spoedprocedure voor een tweede kind onder de twaalf jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven: 60,00 euro - geldig voor zowel de gewone spoedprocedure als de extreme spoedprocedure.

Vanaf januari 2016 kan je je pasfoto's ook laten trekken in het gemeentehuis (via ingang Meersstraat), aan 10 euro voor 6 foto's. Wil je hierover meer informatie? Klik hier.