Elektronische identiteitskaart

Wat?

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister moet houder zijn van een elektronische identiteitskaart. Het dragen van de kaart is slechts verplicht vanaf de volle leeftijd van 15 jaar. De geldigheid van de kaart varieert naargelang de leeftijd van de aanvrager. Vanaf 12 tot 18 jaar is de kaart 6 jaar geldig, van 18 tot 75 jaar is dat 10 jaar en indien de aanvrager de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt (of overschreden) is de kaart zelfs 30 jaar geldig.

Nut en/of mogelijkheden?

De elektronische identiteitskaart heeft als basisfunctie de identificatie van de houder. Met de kaart kan iedere burger een rechtsgeldige handtekening elektronisch plaatsen. Dankzij de IK kan iedere burger (indien hij over de nodige hard- en software beschikt) contact nemen met de gemeentelijke, gewestelijke en federale overheidsdiensten. Commerciële transacties via het internet kunnen op een veilige manier uitgevoerd worden, documenten kunnen elektronisch ondertekend worden, online belastings- of BTW-aangifte, aanvraag studietoelagen,…

Aanvraag?

De burger meldt zich met zijn uitnodiging of het attest van verlies/diefstal, een recente pasfoto (vereisten: zie hieronder) en 20,00 euro (cash of bancontact) bij de Dienst Burgerzaken. De gemeentelijke ambtenaar zal de burger een basisdocument laten ondertekenen.

Korte tijd later zal de aanvrager per post een kaartje ontvangen, met daarop zijn/haar persoonlijke PIN- en PUK-code. De PIN-code is het privé-identificatienummer. Die code kan door de aanvrager gewijzigd worden bij afhaling van de kaart. De PUK-code, die niet gewijzigd kan worden, is de activeringscode. Net zoals bij de bankkaart zijn de codes beschermd door een beschermlaag, die afgescheurd moet worden om leesbaar te zijn.

Met deze codes gaat de burger naar het gemeentehuis waar een ambtenaar van de Dienst Burgerzaken de kaart zal activeren. Het is dus belangrijk deze codes niet te vergeten of te verliezen. Als de kaart actief staat, zal ze overhandigd worden aan de houder.

Wat indien je jouw PIN- en PUK-code niet meer vindt?

Als je niet meer in het bezit bent van uw PIN- en PUK-code kan je een aanvraag van een nieuwe PIN-code doen via het internet. Dit kan via volgende link: www.ibz.rrn.fgov.be. Je nieuwe codes worden dan een paar weken later bezorgd bij de Dienst Burgerzaken van je hoofdverblijfplaats.

Als je voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) een 'aanvraag van een nieuwe PIN-code' wil via het e-loket en via de website van het Rijksregister, klik hier.

Wat bij verlies van de kaart?

Je kan bij verlies of diefstal aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Gouden tip: blokkeer eveneens de kaart door onmiddellijk gratis te bellen naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 (24/24u. – 7 dagen per week te bereiken). Zo voorkom je het risico op frauduleus gebruik van de kaart en de eventuele financiële gevolgen daarvan. (bv. Het openen van een telefoonabonnement op jouw naam, bepaalde aankopen via de post, …). Na het telefoontje naar DOC STOP wordt jouw kaart in enkele minuten tijd geblokkeerd. Het certificaat op de kaart wordt dan geschorst. Indien je binnen de 7 dagen de kaart terugvindt, moet u zich terug aanbieden bij de Dienst Burgerzaken van je gemeente. Doe je dit niet binnen de zeven dagen, wordt de kaart definitief geannuleerd en dien je een nieuwe kaart aan te vragen.

Kostprijs?

Voor een 'gewone' aanvraag bedraagt de kostprijs 20,00 euro. In uitzonderlijke gevallen kan ook een spoedprocedure uitgewerkt worden. De kostprijs hiervan werd vastgelegd op 100,00 euro (dringende procedure met levering gemeente en procedure met gecentraliseerde levering in Brussel) en 150,00 euro (zeer dringende procedure). De levering kan dan gegarandeerd worden binnen een paar dagen na de aanvraag.

Vereisten pasfoto?

De pasfoto is gebonden aan bepaalde vereisten:

  • het aangezicht moet recht naar voor gericht zijn
  • de achtergrond moet licht en egaal zijn
  • de foto mag in geen geval gekreukt of beschadigd zijn
  • hij mag niet over- of onderbelicht zijn
  • weergave afmetingen hoofd van kin tot kruin: min. 2,5 cm, max. 4 cm
  • afmetingen gehele foto: breedte 3,5 cm en hoogte 4,5 cm
  • de foto zal op de dienst Burgerzaken zelf worden uitgesneden met een speciale 'fototang'
  • bepaalde delen van het gezicht moeten altijd zichtbaar zijn
  • beide ogen moeten zichtbaar zijn: geen donkere bril, behalve voor visueel gehandicapten op voorlegging van een medisch attest.

Vanaf januari 2016 kan je je pasfoto's ook laten trekken in het gemeentehuis (via ingang Meersstraat), aan 10 euro voor 6 foto's. Wil je hierover meer informatie? Klik hier.