Warandewijk

Straten in de Warendewijk (gemeenteraad 2015-04-29):

 • Adelaarstraat
 • Arendstraat
 • Buizerdstraat
 • Groenstraat
 • IJsvogelstraat
 • Kievitstraat
 • Kruisbekstraat
 • Leeuwerikstraat
 • Lijsterstraat
 • Merelstraat
 • Mezenstraat
 • Nachtegaalstraat
 • Nieuwstraat
 • Roodborststraat
 • Sijslaan
 • Spechtstraat
 • Sperwerstraat
 • Spreeuwstraat
 • Torenvalkstraat
 • Tortelduifstraat
 • Verbeuldestraat
 • Verbindingsstraat
 • Vinkenstraat
 • Warande
 • Waterbosstraat
 • Zwaluwlaan

Samenstelling van het wijkplatform Warandewijk

Coördinator: Petra Bauwens
Secretaris: Nele Blanckaert
Penningmeester: Christine Bax
Leden:

 • Patrick Cools
 • Angelo Gerard
 • Rudy Lootens
 • Thomas Matthys
 • David Willemijns

Toegevoegd:
namens het College:
Rudy Van Cronenburg, burgemeester
contactambtenaar: René de Pauw, participatieambtenaar Communicatiedienst, Gemeentehuis, Dorp 61, 9185 Wachtebeke, tel. 09 337 77 35, rene.depauw@wachtebeke.be

Hoe kan je het wijkplatform Warandewijk contacteren?

via e-mail: wijkplatform.warandewijk@wachtebeke.be

met de post: Wijkplatform Warandewijk, p/a Gemeentebestuur Wachtebeke, Communicatiedienst, Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Voor de powerpointpresentatie van de 2de wijkvergadering op woensdag 20 mei 2015 klik hier.