Algemeen

logo dorpsbelangen

De 5 Wachtebeekse wijkplatforms zijn allemaal aangesloten bij de vzw Dorpsbelangen. Dorpsbelangen is een vereniging van Oost- en West-Vlaamse wijkplatforms. De vzw is ontstaan uit Samenlevingsopbouw Vlaanderen.

Dinsdagavond 7 juni om 20:00u kwamen vanuit Dorpsbelangen de voorzitter dhr. Luc David en stafmedewerkster Agnes Voet op bezoek. Ze presenteerden hun vereniging, maar besteedden vooral veel aandacht aan de werking van bestaande wijkplatforms in Oost- en West-Vlaanderen. Uit belangstelling was ook een lid van het wijkplatform Overboelare aanwezig, een oud-Wachtebekenaar. Er werd heel wat info uitgewisseld en stof tot discussie was er genoeg.

Een fijne avond voor startende wijkplatforms in onze gemeente.

Wil de powerpointpresentatie bekijken van deze avond? Klik hier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

De powerpointpresentaties van de wijkvergaderingen in mei 2015, kan je vinden onder de naam van de verschillende wijken.

Het gemeentebestuur wenst de vrijwilligers die in de verschillende wijken meegewerkt hebben langs deze weg nogmaals te bedanken voor hun inspanningen en het vele geleverde werk!

==========================================================================================

EEN GRATIS CURSUS:

"WIJK- EN STRAATFEESTEN: HOE BEGIN IK ER AAN?"

CURSUS EN WORKSHOP

Een barbecue met de buren, een initiatief om samen petanque te spelen op zondagmorgen, een wijkfeest op het buurtplein? Hoe begin je eraan?

Deze cursus i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Waas- en Dender ging door op 17 juni in Dorpshuis Snoopy in Overslag.

Met deze cursus wilden we burgers samenbrengen die reeds ervaring hebben met wijk- of straatfeesten en die op zoek zijn naar verbeterpunten.
We wilden ook mensen bereiken die goesting hadden (hebben) om een initiatief te nemen in hun buurt of straat. We leerden van elkaar door praktijkvoorbeelden te delen.
De vorming focuste o.a. op werving van publiek, programma en verzorgen van vrijwilligers.

Voor de powerpointpresentatie (het draaiboek voor wijk-, buurt- of straatfeesten), klik je hier.

Deze cursus was een onderdeel van het project 'Een dorpshuis voor Overslag',
met financiële ondersteuning van: