Noodplanning

Noodplanning in Wachtebeke 

Het gemeentebestuur onder leiding van de burgemeester en de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, Rode Kruis, ...) werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het gaan om ernstige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval, enz…..

Hiervoor dienen diverse nood- en interventieplannen opgesteld te worden:

  1. Het Algemeen Nood- en Interventieplan (= ANIP) regelt het multidisciplinair optreden tussen de hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren;
  2. Een Bijzonder Nood- en interventieplan (= BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico’s op het grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd zijn; bv. manifestaties met grote verwachte volkstoeloop, industriële activiteiten,….
  3. Elke discipline maakt een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan op.

Hierin worden de afspraken vastgelegd met betrekking tot alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeente coördinatiecentrum en de operationele commandopost.
Voorts worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet naargelang de noodsituatie.

In totaal bestaan er vijf disciplines:

Fase

Coördinatie

Op beide niveaus zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

Procedures – richtlijnen

- De procedures en richtlijnen zijn bepaald in KB en omzendbrieven.

Info:

Cf. noodplanning