Recyclagepark

Recyclagepark verhuisd

Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om niet langer een gemeentelijk recyclagepark uit te baten, maar om een samenwerking aan te gaan met de gemeente Zelzate. Vanaf 1 juni 2015 kan je met je huishoudelijke afvalstoffen dan ook terecht op het recyclagepark van Zelzate (Karnemelkstraat, Zelzate).

De vervuiler betaalt

Het recyclagepark van Zelzate werd in 2014 vernieuwd en aangepast.  Door de plaatsing van weegbruggen kan het aangeleverde afval worden gewogen en aangerekend via de Diftar-factuur.  Door het invoeren van een weegbrug wordt een eerlijk en correct tariferingsysteem gehanteerd, volgens het principe 'De vervuiler betaalt'. Zo is elke bezoeker verantwoordelijk voor zijn eigen afvalkosten en wordt afvaltoerisme ontmoedigd.

Voor de meeste bezoekers blijft het gebruik van het recyclagepark echter gratis, want voor de eerste 500 kg per jaar en per gezin (recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval, met uitzondering van grofvuil) betaal je niets.

Speciale badge

Inwoners gebruiken hun identiteitskaart als toegang tot het recyclagepark. Bedrijven, zelfstandigen, scholen, verenigingen en (ver)nieuwbouwers die (nog) niet in Wachtebeke wonen, kunnen enkel toegang krijgen tot het recyclagepark mits het voorleggen van een speciale badge. Deze badge kost 25 euro en kan worden aangevraagd bij de Milieudienst van Zelzate (Grote Markt 1, 9060 Zelzate). Het afval dat wordt aangeleverd door deze badgehouders zal vanaf de eerste kg worden aangerekend.

Meer info

Voor meer informatie over de openingsuren, aanvaarde afvalstoffen, tarieven, ... kan je terecht op volgende link: recyclagepark Zelzate

Heb je nog bijkomende vragen, dan je uiteraard steeds terecht bij de parkwachters, de milieudienst van Zelzate (tel. 09 342 20 20) of bij IDM (tel. 09 298 21 10).