Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Wachtebeke werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2005. 

Beleidsplan

Op 30 juni 2011 werd een Gemeentelijke Begeleidingscommissie ingericht om een sneltoets te houden met als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijke mobiliteitsbeleid. De leden van de GBC dienden zich te buigen over de vraag ‘hoe actueel’ het gemeentelijk mobiliteitsplan nog is. Dit kon leiden tot een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan (spoor 1), het verfijnen van al bestaande thema’s (verdiepen), en/of extra aandacht voor nieuwe thema’s (verbreden) (spoor 2), of het mobiliteitsplan wordt bevestigden een actualisering van het actieplan volstaat (spoor 3). De conclusie van de GBC van 30 juni 2011 was dat de verschillende partners van de GBC nog staan achter het gekozen scenario, en zodoende werd er geopteerd om spoor 3 te volgen.

Sneltoets_verslag_11_06_2011_2_

Formulier -- Sneltoets_Wachtebeke_4_

Bijlage2_krachtlijnen_GRS

Bijlage3_PRUP jachthavens Mendonk en Wachtebeke

Bijlage4_Masterplan Wachtebeke

De sneltoets werd gunstig geadviseerd voor spoor 3 op de provinciale auditcommissie van 19 september 2011.

PAC 2011_09_11

Op 11/09/2012 was er een GBC georganiseerd met als doel een addendumnota te bespreken en de actietabel van het mobiliteitsplan te overlopen.

verslag_GBC_2012_09_11

Deze addendumnota bestaat uit drie delen (gewijzigde planningscontext, actualisering beleidsvisies omtrent parallelstructuur E34 en openbaar vervoer en overige ‘kleine’ aanpassingen aan teksten en kaarten).

Addendumnota_2012_09_11

Acties_mobiliteitsplan_definitief2

Het verslag van de GBC, de addendumnota en de actietabel werden besproken op de PAC van 22 oktober 2012. Het voorgelegde plan wordt conform verklaard met de geldende regelgeving.

PAC beleidsplan Wachtebeke dd 22-10-2012

De addendumnota van het mobiliteitsplan en de bijlagen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 27/11/2012.