Vergunning aanvragen

Aanvraag signalisatie werken en inname openbare weg

Om werken te signaleren of indien je de openbare weg inneemt heb je hiervoor een toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen. Je hebt ook de mogelijkheid om deze aanvraag online te doen. Aanvragen voor manifestaties gebeuren nog via de klassieke briefwisseling gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Zorg er ook voor dat je uw aanvraag zo volledig mogelijk beschrijft. Voeg een gedetailleerde tekening bij je aanvraag. Hierbij noteer je alle relevante zaken, zoals de breedte van de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan,…) en de lengte en de breedte van het deel van de openbare weg dat zal ingenomen worden. Hoe meer details de tekening omvat, hoe beter.

Hou er rekening mee dat er voor uw aanvraag eventuele adviezen dienen aangevraagd te worden (lokale politie, Agentschap voor Wegen en Verkeer,…). Je aanvraag dient ons dan ook ten minste 14 werkdagen voor het begin van de werken te bereiken.

Indien er een omleiding wordt voorzien dienen wij de aanvraag 1 maand voor het begin van de werken te ontvangen.

Voor verdere vragen omtrent de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg kan je terecht bij:

Technische Dienst Wachtebeke
Dorp 61
9185 Wachtebeke
tel. 09 337 77 31

Let er wel op: deze toelating is niet geldig voor werkzaamheden op  autosnelwegen. Hiervoor moet jij je richten tot AWV.

Wil je het aanvraagformulier voor het 'plaatsen van een container' plukken via het e-loket, klik hier.

Wil je het aanvraagformulier voor het 'plaatsen van een stelling' plukken via het e-loket, klik hier.