Intergemeentelijke controleur aangesteld om vergunningen stedenbouw en milieu strenger te controleren

Jeroen Wauters (Copy)

Jeroen Wauters wordt de stafmedewerker handhaving bij Veneco.

Foto: Joeri Seymortier (Het Laatste Nieuws)

Vijftien gemeenten, van alle partijkleuren, in onze regio gaan de strijd aan tegen storende overtredingen in de gemeenten. Jeroen Wauters van intercommunale Veneco wordt ingezet om te controleren of stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen wel correct nageleefd worden. “Vandaag hebben gemeenten daar te weinig tijd voor.”

Wie wil ‘foefelen’ met vergunningen, moet vanaf nu extra oppassen in Wachtebeke. Veneco medewerker Jeroen Wauters gaat aan de slag om misbruik van vergunningen tegen te gaan. ”Er zijn drie grote voordelen waarom Veneco voor die gemeenten nu de handhaving van de vergunningen gaat doen”, zegt Danny Claeys, voorzitter van Veneco.

“Gemeenten hebben vaak de tijd en de middelen niet voor. We horen ook dat het moeilijk is om enerzijds de vergunningen af te leveren, maar ook zelf te moeten controleren of alle voorwaarden wel correct nageleefd worden. Onze handhavingscel staat ook verder van het dossier dan de gemeenten zelf, en kunnen dus vaak neutraler optreden. Door samen te werken kunnen de kosten voor de gemeenten ook gedeeld worden, en met Jeroen Wauters halen we ook een expert in de juridische kant van de vergunningen binnen. Burgemeester Rudy van Cronenburg zei het zo: "Wachtebeke is een groene gemeente en dat moet zo blijven. We willen onze gemeente ook in de toekomst leefbaar houden. Grote uitdagingen dienen zich aan. Volgens de prognoses zal onze regio in 2050 100.000 meer inwoners tellen. Een goede bestuurder moet vooruitzien om dergelijke uitdagingen op tijd aan te pakken. Als men regelgeving moet toepassen of zelf beslist, moet en er kunnen vanuit gaan dat de beslissingen inzake stedenbouwkundige dossiers en milieuhandhaving correct worden uitgevoerd. Die controle ontbreekt te veel in onze kleinere gemeenten."

De wetgeving is ingewikkeld, dus willen we iedereen goed informeren en sensibiliseren. De meeste mensen zijn pas echt gemotiveerd om regelgeving te lezen als ze zelf met een concreet dossier zitten. We stellen helaas ook vast dat er sommigen alle middelen gebruiken om hun plannen goedgekeurd te krijgen, en ook mensen die alle procedures opstarten om een dossier goed of afgekeurd te krijgen.Dat is een nieuwe ongelijkheid, die we niet kunnen accepteren. Mensen die geld en tijd hebben en hun zin krijgen tegen minder begoede mensen die niet de middelen en hulp hebben om hun stelling te verdedigen. Mensen die de gemeentelijke administratie nodeloos belasten met beroepsprocedures.

Een ander domein is de problematiek van het zwerfvuil en sluikstorten. Want de tijden zijn veranderd, de publieke opinie pikt het niet langer dat er in hun wijk, hun straat zwerfvuil wordt waargenomen. De man/vrouw in de straat wil dat de overheid overtreders aanpakt en het afval opruimt. De gemeente is het daarmee eens en lanceerde diverse sensibilisatiecampagnes en informatieavonden. Dit leverde tot op heden te weinig merkbaar positief resultaat op. We hebben ook onze propere pioniers (een 15 tal in onze gemeente) die gratis zeer goed werk verrichten in hun buurt of straat, wij en zij zijn trots op hun werk. Maar het blijft dikwijls dweilen met de kraan open. We zijn in onze politiezone aan het bekijken om samen mobiele camera’s aan te schaffen tegen sluikstorten, maar die camera’s is zijn ook niet erg efficiënt, want erg arbeidsintensief en duur met de batterijen. De ideale oplossing is er duidelijk nog niet. Daarom stellen we onze hoop in een kleine gemeente als Wachtebeke op intergemeentelijke samenwerking. Leren van elkaars aanpak, voor ruimtelijke ordening en milieuzorg gebruik te kunnen maken van de expertise van een intergemeentelijke handhavingsambtenaar. We hoeven toch het warm water niet opnieuw uit te vinden?

Cijfermateriaal ter inspiratie vanuit Wachtebeke

De meeste milieuklachten die in onze eigen administratie ontvangt:

  • Sluikstorten en zwerfvuil (meerdere per week), uit de cijfers van de afgelopen jaren zien we dat de hoeveelheid in gewicht zwerfvuil en sluikstorten daalt, (6.000 kg naar 3.000 kg) maar het aantal sluikstorten stijgt (van 40 naar 80), want het zijn steeds kleine hoeveelheden die gevonden worden.
  • We schakelen onze wijkcomités in en de scholen en de jeugdbewegingen om ieder jaar acties te organiseren om zwerfvuil in te zamelen. Dat maakt dat ieder jaar vele tientallen jongeren en ouderen op straat te zien zijn om dit probleem aan te pakken. Goed voor de sensibilisatie van de bevolking maar geen structurele oplossing.
  • De groep Propere Pioniers in Wachtebeke telt intussen 16 personen of gezinnen. In 2016 hebben zij volgende hoeveelheden zwerfvuil opgeruimd langsheen Wachtebeekse wegen, fietspaden en wandelwegen: 925 kg restafval, 223 kg PMD afval en 87 kg grofvuil.
  • Lawaai (vooral klachten bij de politie, bv. omgeving van het jeugdhuis en dorpsplein, evenementen zoals circus, of techno festival The Qontinent (35.000 bezoekers) op provinciaal domein Puyenbroeck. Er zijn op jaarbasis niet minder bijna 60 grootschalige evenementen op Puyenbroeck waarvan een aantal hinder kunnen met zich meebrengen inzake lawaai, vergunningen, veiligheid ,enz.. Opdrachten die onze gemeentelijke diensten met parttime personeel moeten opvangen en controleren. We willen wel, maar het is en blijft moeilijk

“Het zullen de gemeenten zijn die aan Jeroen doorgeven waar wij moeten controleren.”

Maar voor welke zaken wordt Jeroen Wauters vanaf nu de straat op gestuurd?

“Dat is heel divers”, vertelt Jeroen. “Soms loop je ergens en zie je daar plots een grote hoop grond op een terrein liggen. Soms wordt er iets gebouwd, maar is het niet duidelijk of er wel een vergunning aangevraagd is. Of soms wordt er een vergunning afgeleverd om pakweg een paardenstal te bouwen, maar wordt eigenlijk een vakantiehuisje gebouwd? Wat doe je wanneer je op wandel bent en een vervuiling of lozing in een beek ontdekt? Of kan het dat iemand in de straat tot ’s avonds laat met machines werkt in zijn garage en zo de nachtrust verstoort? Veel van die zaken kan je enkel doen met een vergunning, en in die vergunning zijn strenge regels opgenomen. Wij zorgen er samen met gemeente, politie en parket voor dat die regels nageleefd worden. En als dat niet het geval is, proberen we de hinderlijke situatie zo snel mogelijk weer recht te zetten in de oorspronkelijke situatie.”

Tot slot

Wachtebeke is blij dat een verzuchting die we al jaren formuleren binnen Veneco en het Meetjesland , namelijk opzetten van intergemeentelijke samenwerking rond handhaving dat die binnen Veneco realiteit wordt. Samen kunnen we er een succesverhaal van maken en de verzuring van een aantal mensen een halt toeroepen.

08 februari 2018

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Wachtebeke!

Nieuwsoverzicht