‘Kerk in het midden’ uit de startblokken

kerk Overslag 01 (Copy)logo

Wil je de flyer lezen over deze actiedag?

Klik hier.

Allen aan de slag … met de kerk van Overslag! 

De Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag wordt de eerste kerk die de Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken intensief gaan begeleiden om tot nieuwe mogelijke herbestemmingen te komen. Ze kregen daarvoor een subsidie als provinciaal plattelandsproject en doopten het project 'Kerk in het midden'. De bedoeling is om heel veel burgers en belanghebbenden te betrekken. Een eerste mogelijkheid om je mening te geven, is op zondagnamiddag 19 november. Na Overslag wordt nog een tweede pilootkerk gekozen. Zo wordt heel wat ervaring opgedaan over hoe kerken een nieuwe bestemming kunnen krijgen, een brandend actuele problematiek. Je kan het project volgen op www.kerkinhetmidden.be of op Facebook.

016 - Overslag - interieur kerk

Wat is het probleem?

Je kan er niet meer omheen dat  kerk- en gemeentebesturen nadenken over de toekomst van hun kerken. Het resultaat is te vinden in een kerkenbeleidsplan waarin bepaald wordt welke kerken nog voor de eredienst zullen gebruikt worden en welke kerken een neven- of een herbestemming kunnen krijgen. Daarna begint het proces om een geschikte invulling te vinden voor deze historische gebouwen. Dat is geen makkelijke opdracht en daarom werd het project 'Kerk in het midden' opgestart. De projectpartners zijn dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken. Zij merkten op dat beslissingen rond gebruik van kerken of nieuwe invullingen voor kerken vaak van hogerhand worden opgelegd en dat de stem van de lokale gemeenschap, de actieve of minder actieve betrokkenen nauwelijks wordt gevraagd. Er is dus amper mogelijkheid tot inspraak, tot participatie. Indien er toch gevraagd wordt naar de visie van de bevolking, is dat vaak zeer beperkt of op een manier die niet veel oplevert. Met 'Kerk in het midden' willen de projectpartners samen met kerk- en gemeentebesturen een nieuwe dynamiek en meer betrokkenheid van de lokale gemeenschap aan een proces van herbestemming geven. 

024 Overslag - kerkhof li020 Overslag - kerkhof re

Proefkonijn Overslag

Uit verschillende kandidaten koos 'Kerk in het midden' de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag als eerste pilootproject. Zoals vele andere gemeenten heeft Wachtebeke een goedgekeurd kerkenbeleidsplan met een concrete termijn (midden 2019) wanneer het kerkgebouw niet meer zal gebruikt worden voor de eredienst. Deze duidelijke beslissing in combinatie met de sterke participatietraditie en actieve bewonersgroepen binnen de Belgisch-Nederlandse gemeenschap (de parochie Wachtebeke-Overslag ligt ook op Nederlands grondgebied) en de sterke bereidheid van kerk- en gemeentebestuur gaven de doorslag bij de keuze.

Met 'Kerk in het midden' willen de projectpartners, het kerk- en gemeentebestuur samen met de inwoners, organisaties en verenigingen in Wachtebeke volop zoeken naar een geschikte functie voor het kerkgebouw. Want iedereen heeft wel iets met de dorpskerk. Hoe beleef jij de kerk? Wat betekent de kerk voor Overslag? Wat zijn jouw herinneringen aan het kerkgebouw, het kerkhof en de omgeving? Zoek alvast in je video- of fotoalbums… En wat zou jij willen doen in, met en rond de kerk? Er is misschien meer mogelijk dan je op het eerste gezicht denkt. 

We geven het startschot aan onze gezamenlijke zoektocht op zondagnamiddag 19 november 2017 in de kerk van Overslag. We beginnen om 14:00u, iedereen is welkom –Overslagnaren en Wachtebekenaren, inwoners van buurgemeenten – ook over de landsgrens heen, jong en oud, gelovig en niet-gelovig. Wil je de kerk bezoeken? Wil je horen hoe we deze tocht verder zullen aanpakken? Wil je actief meedenken en activiteiten mee organiseren tijdens dit project? Wees erbij! Ben je gewoon nieuwsgierig, kom zeker langs. Voor jong en oud, voor iedereen!

Volg het project op Facebook (Kerk in het midden) en de website www.kerkinhetmidden.be. Of mail jullie vragen naar kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be.

15 november 2017

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Wachtebeke!

Nieuwsoverzicht