Gemeentelijke reglementen

  1. GAS-reglement dd. 17 dec 2015, klik hier.
  2. Reglement met betrekking tot de toekenning van een vakantietoelage aan mindervaliden en langdurig zieken, klik hier. Het aanvraagformulier kan je downloaden via het digitaal loket.