Technische Buitendienst (Gemeentewerf)

De Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw verzorgt de administratieve opvolging van alle infrastructuur- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente (werken aan wegen, fietspaden, waterlopen, e.d.). Je kan er terecht voor meldingen van o.a. wegverzakkingen, schade...

De Technische Buitendienst (Gemeentewerf) staat in voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium en de infrastructuur:

 • beheer van buurt- en voetwegen
 • beheer en onderhoud van plantsoenen
 • begraafplaatsen, bermen en speelterreinen
 • onderhoud van de wegeninfrastructuur
 • onderhoud van gemeentelijke gebouwen
 • onderhoud van eigen materiaal en wagenpark
 • strooien bij gevaarlijk winterweer
 • verhuur van signalisatie en materiaal.

Voor praktische zaken, neem contact op met de verantwoordelijke.

Personeel:

Verantwoordelijke: Youri De Sweemer

Medewerkers:

 • Freddy Audenaarde
 • Andy De Baere
 • Patrick De Maesschalck
 • Danny Ghyselinck
 • Luc Van De Velde
 • Bernard Van Herreweghe
 • Rony Verbeelt
 • Filip Willems

Contactgegevens

Stationsstraat 128a
9185 Wachtebeke
youri.desweemer@wachtebeke.be
09 337 77 59