Technische Dienst

Gemeentehuis Wachtebeke (ingang Meersstraat - 1ste verdieping)

Dorp 61
9185 Wachtebeke
fax 09 337 77 29

Correspondentieadres:

Gemeentebestuur Wachtebeke
Dorp 61
9185 Wachtebeke

Dorp 61
9185 Wachtebeke
fax 09 337 77 29

Binnen de Technische Dienst wordt een onderscheid gemaakt tussen Technische Binnendienst en Technische Buitendienst.
De Technische Binnendienst wordt verder onderverdeeld in:

 • Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
 • Milieudienst
 • Openbare werken en Mobiliteit

De voornaamste taken worden hieronder opgelijst.

Personeel

Stedenbouwkundig ambtenaar:

DSCN6383

Rony Apers
tel. 09 337 77 24
e-mail: rony.apers@wachtebeke.be

Medewerkers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DSCN6400

Mireille De Ridder
tel. 09 337 77 26
e-mail: mireille.deridder@wachtebeke.be

Vicky G

Vicky Goossens
tel. 09 337 77 31
e-mail: vicky.goossens@wachtebeke.be 

Bram Bossuyt-2 (Copy)

Bram Bossuyt
tel. 09 337 77 25
e-mail: bram.bossuyt@wachtebeke.be

Wat doet deze dienst?

 • loket
 • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen onderzoeken op volledigheid en ontvankelijkheid
 • beoordeling en advisering stedenbouwkundige dossiers
 • administratie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
 • stedenbouw: 3-partijenoverleg
 • plannenregister
 • vergunningenregister
 • register onbebouwde percelen
 • register risicogronden
 • notariële inlichtingen
 • administratie milieuvergunningsaanvragen
 • administratie wegenis- en rioleringswerken
 • wegenis- en rioleringsbesprekingen tijdens uitvoering
 • behandeling subsidieaanvragen (afkoppelingen, IBA's)
 • behandeling aanvragen inname openbaar domein
 • bijwonen en opmaken van verslagen diverse technische besprekingen
 • signalisatievergunningen