Financiële dienst

Algemeen e-mailadres van de Financiële Dienst: financien@wachtebeke.be

Financieel directeur

Nathalie De Vos

tel. 09 337 77 21
e-mail: nathalie.devos@wachtebeke.be

Nathalie DV

De financieel directeur staat in voor:

  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van: het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen, het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin
  • het thesauriebeheer
  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, o.m.door het verlenen van een voorafgaandelijk visum
  • het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Medewerkers 

Kurt Van Loo

tel. 09 337 77 20
e-mail: kurt.vanloo@wachtebeke.be

Kurt VL

Francine Buysse

tel. 09 337 77 23
e-mail: francine.buysse@wachtebeke.be

francine

De financiële dienst staat in voor:

  • opmaken van vorderingen met het oog op het innen van bedragen die aan de gemeente verschuldigd zijn
  • plaatsen van bestellingen en opmaken bestelbonnen
  • opmaken van aanrekeningen tot betalen van uitgaven die door de gemeente verschuldigd zijn
  • opmaken van diverse afrekeningen van de gemeentelijke diensten