Klachtenbehandeling

Een klacht?

Wat?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of medewerker bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

 1. manifest: het moet duidelijk zijn dat de burger of medewerker ontevreden is;
 2. uiting: de burger of medewerker uit zijn ontevredenheid; 
 3. ontevreden burger of medewerker: de ontevredenheid en de mate van ontevredenheid wordt bepaald door de burger of medewerker zelf (perceptie); 
 4. lokale overheid: zowel klachten over handelingen of prestaties van medewerkers als van gemeenteraadsleden;
 5. al dan niet: een klacht kan zowel slaan op:
  - een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  - het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  - het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.
 6. ’handeling of prestatie‘: heel ruim op te vatten:
  - behandelingswijze van een ambtenaar of gemeenteraadslid;
  - een termijn;
  - een beslissing van de ambtenaar.

Een vraag om informatie, een suggestie, een melding, een beroepsschrift of bezwaarschrift zijn dus geen klachtvormen.

Hoe aanvragen?

Wie een klacht wenst te melden, kan dit op drie manieren:

 • schriftelijk: gemeentebestuur Wachtebeke, t.a.v. klachtencoördinator René de Pauw, Dorp 61 te 9185 Wachtebeke (Cf. Communicatiedienst);
 • via de website

  Voor de meldingskaart in het digitaal loket, klik hier.

 • mondeling.

Meer info?

KMSI-syteem

De gemeenteraad heeft een systeem voor klachtenregistratie en –behandeling goedgekeurd. Deze procedure in eigen beheer verloopt volledig op ambtelijk vlak, zoals het gemeentedecreet voorschrijft.