Meldpunt

Wat? 

Het Meldpunt van de Communicatiedienst is het algemeen aanspreekpunt voor al uw klachten meldingen, suggesties of informatieve vragen (KMSI) die verband houden met de gemeentelijke dienstverlening. Alle klachten, meldingen, suggesties en de behandeling ervan worden geregistreerd in een centraal databestand. Zo kan je op elk moment de stand van zaken rond jouw klacht, melding of suggestie opvragen.

Je kan bij het Meldpunt terecht:

  • voor problemen op de openbare weg of het openbaar domein. Voorbeelden: putten in de rijweg, onduidelijke signalisatie, …
  • voor vragen over of problemen met gemeentelijke diensten of over onze dienstverlening
  • voor suggesties voor je wijk of de gemeentelijke dienstverlening

Hoe?

  • persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis
  • via een telefoontje naar het nummer 09 337 77 35
  • schriftelijk naar de Communicatiedienst – Meldpunt, Dorp 61, 9185 Wachtebeke, t.a.v. René de Pauw, klachtencoördinator – zie: Communicatiedienst

Uitzonderingen 

Het Meldpunt is er enkel voor meldingen in verband met de gemeentelijke dienstverlening.

  • Voor problemen die niets met de gemeentelijke dienstverlening te maken hebben (bijvoorbeeld uw elektriciteitsfactuur, vertragingen of slechte aansluitingen van bussen (De Lijn) en treinen (NMBS) kan je niet bij het Meldpunt terecht. In dat geval neem je best contact op met de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700. Die kan je de nodige contactadressen bij deze problemen bezorgen.
  • Problemen met de riolering kan je best melden via de SDC De Watergroep, klik hier of bij problemen op het openbaar domein: Geert Verhelst, tijdens de loketuren gsm 0490 660 685, buiten de loketuren draai je een algemeen nummer: 02 238 96 99.
  • Sluikstorten kan je rechtstreeks melden bij IDM, klik hier.
  • Een defecte straatverlichting kan je rechtstreeks melden aan Eandis, klik hier.

Voor de meldingskaart in het digitaal loket, klik hier.