Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en vergadert gemiddeld tien keer per jaar.
De gemeenteraad wordt in Wachtebeke voorgezeten door mevrouw Linda Van Himme, die ambtshalve wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

De gemeenteraad vergadert elke maand (meestal is dit de laatste donderdag van de maand) in het Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, om 19:30u.
De zittingen zijn openbaar. Beraadslagingen over individuele personen gebeuren in besloten zitting.

De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. Wachtebeke heeft recht op 19 gemeenteraadsleden. Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Zij zijn van rechtswege ook OCMW-raadslid. Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad.

Gemeenteraadsleden zijn gebonden aan een deontologische code.

De OCMW-raad heeft eveneens een deontologische code aangenomen.

GEMEENTERAAD SAMENSTELLING 3 JANUARI 2019 (Custom)