Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en vergadert gemiddeld tien keer per jaar.
De gemeenteraad wordt in Wachtebeke voorgezeten door de heer Eddy Heirwegh, die ambtshalve wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

De gemeenteraad vergadert elke maand (meestal is dit de laatste donderdag van de maand) in het Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, om 19:30u.
De zittingen zijn openbaar. Beraadslagingen over individuele personen gebeuren in besloten zitting.

De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. Wachtebeke heeft recht op 19 gemeenteraadsleden (op 01/01/2014 bedroeg het aantal inwoners 7358)
De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en 13 raadsleden.

Gemeenteraad 2013 - 2018_550x366

Agenda gemeenteraad 28/06/2018