College van Burgemeester en schepenen

Het College neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en voert de besluiten van de gemeenteraad en de haar toegemeten bevoegdheden uit.

Het College is samengesteld uit de burgemeester, 4 schepenen en de OCMW-voorzitter.
De gemeentesecretaris maakt ambtshalve deel uit van het college.

De vergaderingen zijn niet openbaar.