Openbare onderzoeken en bekendmakingen

OPENBARE ONDERZOEKEN en BEKENDMAKING BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Molenhoek 74 A

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Mendonkdreef zn

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Molenhoek 19

Bekendmaking beslissing aktename Kalvebrug zn

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Langelede 30

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 199

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ramonshoek 102

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoge Akkerstraat 16

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Meersstraat 31B

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Cornilstraat 38

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Godshuisstraat 1

Bekendmaking weigering omgevingsvergunning Plassenstraat zn

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stationsstraat 73

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Molenhoek 20

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Langelede 44B en 44C

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Papdijk 35A

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Godshuisstraat 7

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sint-Elooipolder

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 31

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nachtegaalstraat 4

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Overslagdijk 56

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stationsstraat 164

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Smishoek 6

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brandstraat 17

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan R4 knoop Wachtebeke _ openbaar onderzoek 27 09 19 tot en met 25 11 19

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Hoge Akkerstraat 16

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Hoogstraat 25

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Stationsstraat 46

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Papdijk 3

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ADMINISTRATIEVE LUS OMGEVINGSVERGUNNING Ramonshoek 102

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Papdijk 26

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Sint Pietersveld 29

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Hoogstraat 27A

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Brandstraat 10

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Overslag zn

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Kerkstraat 9

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Bovenhoek 33

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Parklaan 1A

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Stationsstraat 50

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Kalve zn

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Langelede 71

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Stationsstraat zn

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Molenhoek 3

BEKENDMAKING AKTENAME Sint Elooipolder 3

BEKENDMAKING AKTENAME Achterhoek 8

BEKENDMAKING AKTENAME BV Pottelberghestraat 12

BEKENDMAKING AKTENAME Sint Elooipolder 19

BEKENDMAKINGEN

 1. retributiereglement Hulpverleningszone
 2. Bekendmaking vervallen grafconcessies op de begraafplaats Molenhoek - 20 mei 2015
 3. Bekendmaking nr 295 i.v.m. inzage van de gemeenterekeningen
 4. Bekendmaking nr. 296 ivm subsidiereglement gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater
 5. Bekendmaking onderzoek de commodo et incommodo verlenging Muishoeken
 6. Bekendmaking nr. 298 i.v.m. budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
 7. Bekendmaking nr. 299 i.v.m. het politiereglement Administratieve Sancties
  Reglement administratieve sancties
 8. OVAM: Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardige bedrijfsafval.
 9. OVAM: Plan-MER: Lokaal afval- en materialenplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022
 10. De burgemeester van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het tariefreglement op de begraafplaatsen werd aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2016 en van kracht wordt vanaf 1 februari 2016.
 11. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het aangepaste reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen werd aangenomen in de gemeenteraad van 25 februari 2016 en van kracht wordt vanaf 3 maart 2016.
 12. Bekendmaking van een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke in uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
 13. Bekendmaking nr. 309 budget 2017 en de aanpassing nr. 8 meerjarenplan 2014-2019
 14. Bekendmaking nr. 310 aangepast reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen
 15. Bekendmaking nr. 311 bekendmaking belasting op de afgifte van administratieve stukken
 16. Bekendmaking nr. 312 Actualisatie reglement voor de opmaak en beheer van een register voor leegstaande gebouwen en woning.
 17. Bekendmaking nr. 313 Actualisatie reglement belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2014 tem 2019
 18. Bekendmaking nr. 314 Actualisatie reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging      
 19. Bekendmaking nr. 315 Aanpassing huishoudelijk reglement jeugdlokaal
 20. Bekendmaking nr. 316 Jaarrekening 2016
 21. Bekendmaking nr. 317 Budgetwijziging nr. 1/2017 en meerjarenplanaanpassing 9 2017-2019   
 22. Bekendmaking nr. 318 van een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke in uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten    
 23. Bekendmaking nr. 320 Belastingreglementen gestemd in de gemeenteraad van 21 dec 2017
 24. Bekendmaking nr. 321 Budgetwijziging nr. 2/2017 en meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019
 25. Bekendmaking nr. 322 Actualisatie huishoudelijk reglement Cultuurhuis GC 'Cultuurhuis Safarken' en 'De Zwarte Ruiter'
 26. Bekendmaking nr. 323 Actualisatie reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging
 27. Bekendmaking nr. 324 Aanname reglement voor de Hulde van de jeugd
 28. Bekendmaking nr. 325 Stemming jaarrekening 2017
 29. Bekendmaking nr. 326 Budgetwijziging nr. 1/2018 en meerjarenplanaanpassing 12 2014-2020
 30. Bekendmaking nr. 327 Aanpassing tariefreglement op de begraafplaatsen
 31. Bekendmaking nr. 328 Aanvulling politiereglement voor de herinrichting van het kruispunt Ramonshoek-Axelvaardeken-Stationsstraat-Catharinastraat 
 32. Bekendmaking nr. 329 Aanvulling politiereglement tijdelijke maatregelen wegeniswerken Overslag-Ramonshoek-Brandstraat-Vieruitersten          
 33. Bekendmaking nr. 331 Aanvulling politiereglement tijdelijke maatregelen wegeniswerken Overslag-Ramonshoek-Brandstraat-Vieruitersten
 34. Bekendmaking nr. 330 Inzage uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op grondgebied Wachtebeke
 35. Bekendmaking nr. 335 oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (Farys)
 36. Bekendmaking nr. 336 statuten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (Farys)    
 37. Bekendmaking nr. 332budgetwijziging nr. 2/2018 en meerjarenplanaanpassing 13 2014-2020
 38. Bekendmaking nr. 333 Aanvulling politiereglement voor de plaatsing van verkeersborden C3 en M12 langsheen fietssnelweg Wachtebeke
 39. Bekendmaking nr. 337 oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (IMEWO)
 40. Bekendmaking nr. 338 statuten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (IMEWO)  
 41. Bekendmaking nr. 334 budget 2019
 42. Bekendmaking nr. 339 aanpassing verkoopprijs PMD-zakken.           
 43. Bekendmaking nr. 340 aanpassing wijziging tarief ophaling (huis aan huis) van grofvuil.            
 44. Bekendmaking nr. 341 wijziging subsidiereglement 'Wijk aan Zet'    
 45. Bekendmaking nr. 342 besluit - aanvullend politiereglement - herinrichten Zwaluwlaan
 46. Bekendmaking nr. 343 Reglement Fuifsubsidie jeugdverenigingen
 47. Bekendmaking nr. 344 Toelagereglement - overeenkomst met Kruispuntbank Sociale Zekerheid
 48. Bekendmaking nr. 345 Aanvullend reglement. Tonnage- en breedtebeperking Balkenbrug en Catharinabrug Langsheen Langelede.
 49. Bekendmaking nr. 346 Jaarrekening 2018 gemeente Wachtebeke
 50. Bekendmaking nr. 347 Jaarrekening 2018 OCMW Wachtebeke
 51. Bekendmaking nr. 348 Budgetwijziging nr. 1 2019 gemeente Wachtebeke
 52. Bekendmaking nr. 349 Aanpassing organiek reglement voor het samenvoegen van de beheerraden van het cultuurhuis en de bibliotheek.
 53. Bekendmaking nr. 350 Aanpassing reglement gemeentelijke uitleendienst
 54. Bekendmaking nr. 351 Aanpassing gezamenlijk bibliotheekreglement regiobib Meetjesland
 55. Bekendmaking nr. 352 (bekend gemaakt op 4/10/2019) Kennisname nazicht en inhoudelijke vaststellingen Budgetwijziging nr.1/2019 door het Agentschap Binnenlands Bestuur.
 56. Bekendmaking nr. 353 Aanvullend reglement. Extra belijning grondgebied Wachtebeke
 57. Bekendmaking nr. 354 (bekend gemaakt op 28/10/2019) Budgetwijziging nr. 2 2019 gemeente Wachtebeke
 58. Bekendmaking nr. 355 (bekend gemaakt op 28/10/2019) Budgetwijziging nr. 1 OCMW Wachtebeke
 59. Bekendmaking nr. 356 (bekend gemaakt op 26/11/2019) reglement klachtenbehandeling gemeente & OCMW Wachtebeke
 60. Bekendmaking nr. 357 (bekend gemaakt op 28/11/2019) retributiereglement activiteiten vrijetijd
 61. Bekendmaking nr. 358 (bekend gemaakt op 26/11/2019) Fluvius retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen in de gemeente
 62. Bekendmaking nr. 359 (bekend gemaakt op 26/11/2019) vaststelling begrip dagelijks bestuur, daden van beheer en voorwaarden voor verlening visum financieel directeur
 63. Bekendmaking nr. 360 (bekend gemaakt op 26/11/2019) goedkeuring wijziging statuten Comeet
 64. Bekendmaking nr. 361 (bekend gemaakt op 26/11/2019) oprichting nieuwe projectvereniging Meetjesman
 65. Bekendmaking nr. 362 (bekend gemaakt op 26/11/2019) vaststelling begrip dagelijks bestuur, daden van beheer en voorwaarden voor verlening visum financieel directeur voor het OCMW

Inzage in bestuursdocumenten

Als burger kan je aan het lokaal bestuur de vraag stellen om gemeentelijke documenten in te kijken. Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn.

Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de verschillende fora binnen het lokaal bestuur (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, ...), de beleidsrapporten, gemeentelijke reglementen en verordeningen, ruimtelijke plannen, studies verricht in opdracht van de gemeente, ...

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

Je doet je schriftelijke aanvraag per brief, per e-mail (communicatie@wachtebeke.be) of je mag ze persoonlijk overhandigen.

De verwerking van je aanvraag verloopt volgens de bepalingen in het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Klacht indienen bij het algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Je kan een klacht digitaal indienen via e-mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel