Spreekrecht burger

Iedere inwoner van de gemeente Wachtebeke heeft het recht om vragen te stellen of voorstellen te doen op de zitting van de gemeenteraad.

De vragen en/of voorstellen dienen ten minste vijf werkdagen voor de zitting van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris en voorzitter van de gemeenteraad te worden bezorgd.

De tussenkomst van de inwoner wordt behandeld na de openbare zitting van de gemeenteraad en wordt beperkt tot vijf minuten per vraagstelling.

Info:

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 46) lees je in detail hoe verzoekschriften ingediend en behandeld worden.