Projecten

TOEGANKELIJKE HULPVERLENING VOOR MENSEN IN ARMOEDE

Promotor: vzw VoedSaam

Dankzij Leader kan VoedSaam de noodzakelijke inhoudelijke en logistieke steun op maat geven aan de lokale welzijnsorganisaties en vzw in Stekene, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas (e.a Leadergemeenten, indien geïnteresseerd), die voedselhulp bieden aan mensen in armoede.

Via gedeeld transport, opslag en lokale distributie van voedsel wil VoedSaam lokale aanbod voor mensen in armoede verbeteren én aanvullen via de recuperatie van voedseloverschotten van lokale boeren (e.a.).

Via onderlinge intervisie stimuleert VoedSaam tevens een verbetering en verbreding van de hulp.

 

OPVANGNETWERK WAASLAND

Promotor: OCMW Kruibeke i.s.m. OCMW Beveren-Waas & OCMW Sint-Gillis-Waas

Dakloosheid is een probleem bij alle OCMW van het Leadergebied Grensregio Waasland.

Het bestaande opvangnetwerk binnen het CAW biedt onvoldoende mogelijkheden. Een aantal OCMW hebben een crisiswoning. Deze woningen staan dikwijls leeg of zijn bezet als men ze nodig heeft. Indien ze gebruikt worden, is er zelden een goede doorstroming. Dit komt omdat er geen aangepaste woonbegeleiding is.

De bedoeling is dat ieder OCMW van het Waasland (ook niet-LEADER OCMW) 1 crisiswoning inbrengt in een opvangnetwerk. De betrokken OCMW krijgen zo een uitbreiding van het aantal beschikbare woningen.

Voor de woonbegeleiding werken de OCMW’s samen met het CAW-Oost-Vlaanderen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beheer van de akkerrand - project Leadergebied Grensregio Waasland uit 2015

Randenbeheer

Voor het beheer van agrarische percelen langs geklasseerde waterlopen gelden sinds 2014 extra regels. Hierdoor moeten land- en tuinbouwers veel meer aandacht besteden aan waterlopen en het beheer van bufferstroken. Het Leaderproject ‘Goed beheer van de akkerrand’ wil hierop inspelen.

Om de landbouwers een praktische oplossing aan te bieden werd in kader van dit project een speciaal aangepaste klepelmaaier aangekocht. De maaier zal initieel ingezet worden in de gemeenten Beveren en Kruibeke. Landbouwers met percelen in deze gemeenten kunnen tegen betaling beroep doen op deze klepelmaaier om hun perceelranden te laten maaien.

Alle info vind je op www.randenmaaier.

Wil je graag een filmpje bekijken waarop je de klepelmaaier in werking ziet, klik hier.