Algemeen

logo-leader-mls (Copy)

Wat is Leader?

Leader, een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Het werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoord op de specifieke problemen waarmee
plattelandsregio’s kampen. Leader wil het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland versterken en bijdragen tot een versterking van de territoriale verbondenheid, een diversificatie van de plattelandseconomie en een verbetering van de leefkwaliteit. Het geeft een regio hierbij de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied.

In onderstaand filmpje wordt de basis van de LEADER-werking uitgelegd door Kristien Vanlommel uit de Kempen.

Kort filmpje: hoe maak ik van mijn idee een leaderproject?

De Lokale Actie Groep van Leader ‘De Kracht van Salland’ (Leader project in Nederland) heeft een mooi, inspirerend filmpje gemaakt over hoe jouw idee een LEADER project kan worden, en dit delen we maar al te graag hier op onze website van Plattelandsloket Oost-Vlaanderen.

Leader De Kracht van Salland introduceert het filmpje als volgt:
Wil jij je samen met andere inwoners, ondernemers of organisaties inzetten voor een vitaal Salland? Haak dan aan bij LEADER De Kracht van Salland.
LEADER richt zich op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een LEADER bijdrage aanvragen. In dit filmpje zie en hoor je hoe dat gaat. (Wat in het filmpje een LAG [lokale actiegroep] heet bij ons de PG [Plaatselijke Groep]).

Veel kijkplezier!

Leader in Oost-Vlaanderen?

Oost-Vlaanderen had in het verleden twee Leadergebieden, nl. de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland.

Sinds kort heeft Oost-Vlaanderen 3 Leadergebieden, het bijkomende gebied is het Leadergebied 'Grensregio Waasland'. Het omvat 6 gemeenten. Wachtebeke behoort tot dit leadergebied samen met Moerbeke-Waas, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Kruibeke.

Leadergebied 'Grensregio Waasland'

Het LEADER-gebied

Het LEADER-programma richt zich op Europees niveau tot plattelandsgebieden tussen de 5.000 en 150.000 inwoners. Met 113.353 inwoners valt het LEADER-gebied Grensregio Waasland binnen deze vork.

De regio heeft al de kenmerken van een ‘flankerende regio’, m.a.w. een landelijke regio tussen meer verstedelijkte weefsels. Dat geeft de regio enerzijds heel wat mogelijkheden (tewerkstelling, diensten, gespecialiseerde zorg, hoger onderwijs, …), maar anderzijds ervaart men in de landelijke flank van deze stedelijke centra een centrifugale kracht, m.a.w. een urbanisatiedruk. Uit de gebiedsanalyse blijkt dat er door het LEADER-gebied drie rode draden lopen:

  • de grens met Nederland
  • uitgestrekt openruimtegebied aan de noordelijke rand van de Vlaamse Ruit
  • de ligging tussen grootsteden Gent en Antwerpen en hun havens.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie

Op basis van een diepgaande omgevingsanalyse van de Grensregio Waasland werden voor de komende LEADER-periode drie thema’s gekozen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De Plaatselijke Groep

De Plaatselijke Groep Grensregio Waasland (PG) is samengesteld uit de aanwezige besturen, representatieve organisaties en bestaande netwerken in de regio.

Een Plaatselijke Groep (PG), waarin publieke en private actoren uit verschillende sociaal-economische sectoren en verenigingen samenwerken, neemt het voortouw door een integrale en gebiedsgerichte visie op langere termijn uit te tekenen. Met de nodige financiële middelen kan het deze visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat hierbij uit naar vernieuwende ideeën en sector-overschrijdende samenwerkingsverbanden die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

Cf.: www.plattelandsloket.be