Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang 'Het Meykevertje' voorziet in de opvang van schoolgaande kinderen in Wachtebeke of inwonende kinderen van Wachtebeke van 2,5 tot 12 jaar.
De locatie in de Godshuisstraat 11 heeft een capaciteit om 60 kinderen op te vangen. Er zijn verschillende speelruimtes en we beschikken over een grote tuin.
Een team van 10 begeleiders, onder leiding van de verantwoordelijke, werkt samen om het verblijf van de kinderen in de opvang zo aangenaam mogelijk te maken.
Het opvanggebeuren gebeurt in een huiselijke en gemoedelijke sfeer, met aangepaste speelruimtes voor elke leeftijd. De vrije tijd van het kind trachten wij centraal te stellen.
Op woensdagnamiddag en in de vakanties worden er activiteiten aangeboden, waaraan kinderen vrij kunnen aansluiten.

Het Meykevertje staat onder erkenning van Kind en Gezin en werkt actief aan kwaliteitszorg.

foto (vlnr): Jos Vergauwen, Dominique Engels, Claudia Piens, Maaike Vervaet,
Linda Maebe, Sabrina David, Nathalie Van Loo, Evy Vande Neste

Openingsuren

Voorschools: 7:00-8:30u
Naschools:  15:30-18:30u
Woensdagnamiddag:  12:00-18:30u
Schoolvrije dagen: 7:00-18:30u
Vakantieperiodes:  7:00-18:30u

Tarieven

Voor- en naschools 1,05 euro per begonnen half uur
Woensdagnamiddag  1,00 euro per begonnen half uur
Vakantiedag minder dan 3u  4,75 euro
Vakantiedag tss. 3u en 6u 7,20 euro
Vakantiedag vanaf 6u 12,70 euro

Voor de gelijktijdige opvang van twee kinderen en meer uit hetzelfde gezin, wordt een korting van 25% toegepast op het totaal van de factuur.
Mits voorlegging van de vereiste bewijslasten, is er mogelijkheid tot aanvraag van een sociaal tarief. Dit is de helft van de gangbare tarieven.

IMG_7399 (Copy)

Maaltijden, koek en drank

In bovenstaande tarieven is steeds een vieruurtje inbegrepen. Een vieruurtje bestaat uit een drankje en een versnapering (koek, yoghurt of fruit).

Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen brengen kinderen zelf een lunchpakket mee. Het drankje bij het middagmaal (melk, soep of water) wordt door ons voorzien en is tevens in de prijs inbegrepen.  

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen geef je dus steeds een lunchpakket en eventueel een versnapering en drankje voor het tien -uurtje mee.

IMG_7401 (Copy)

Sluitingsdagen

De laatste drie weken van juli alsook de week tussen Kerstmis en nieuwjaar is 'Het Meykevertje' gesloten.
Ook op wettelijke feestdagen sluiten wij onze deuren.
Andere sluitingsdagen worden tijdig aan de ouders meegedeeld.

Zie sluitingsdagen 2019

IMG_7408 (Copy)

Inschrijvingen en informatie

Inschrijven gebeurt via de coördinator Nathalie Van Loo. Je maakt het best vooraf een afspraak.
De coördinator is doorgaans bereikbaar van 9:00 tot 12:00u en van 13:00 tot 17:00u.
tel.  09 346 54 22
e-mail: nathalie.vanloo@ocmw-wachtebeke.be

Contact

Nathalie Van Loo, Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang
"Het Meykevertje" - OCMW Wachtebeke
Godshuisstraat 11 - 9185 Wachtebeke
tel: 09.346.54.22 (OCMW: 09.342.62.82)
e-mail: nathalie.vanloo@ocmw-wachtebeke.be

Noodnummer

In noodsituaties kan je terecht op het nummer 09 342 62 82. Dit is het nummer van het Woonzorgcentrum De Mey. Zij kunnen contact opnemen met de coördinator. Gebruik dit nummer enkel wanneer het echt nodig is.

Reserveren voor vakanties en schoolvrije dagen

Eens algemeen ingeschreven, kunnen kinderen steeds terecht in 'Het Meykevertje' op voorschoolse en naschoolse momenten en op woensdagnamiddag.
Voor vakanties en schoolvrije dagen dien je wel steeds een plaats te reserveren. Deze reserveringen zijn steeds pas mogelijk vanaf een bepaalde termijn.

Vanaf februari 2019 reserveer je via het online systeem Tjek https://ouderportaal.tjek.be.  

Dit systeem is enkel toegankelijk via het e-mailadres dat je opgaf bij de algemene inschrijving.

Tijdens de zomervakantie kunnen enkel kinderen tot en met 6 jaar terecht in Het Meykevertje. Voor andere opvangmogelijkheden verwijzen wij naar het aanbod van de Vrije Tijdsdiensten van Wachtebeke.

Zie Overzicht start reserveringen vakanties en schoolvrije dagen 2018-2019

Zie brief ouders Tjek

Zie Handleiding ouders Meykevertje

Annuleren

Heb je een plaats gereserveerd en wil je annuleren, dan dien je dit steeds vooraf te laten weten (via het ouderportaal of via e-mail). Kosteloos annuleren is slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Zie annuleringsbeleid.

Huishoudelijk reglement

Zie HHR IBO 2019

Pedagogisch beleid

We werken volgens een pedagogische visie. We hebben regelmatig teamoverleg om deze visie te realiseren. Dit vinden we belangrijk:

- Welbevinden en betrokkenheid voor elk kind

- Opbouw van (vertrouwens)band met de kinderen. Waardering en eerlijkheid

- Vrije tijd en voluit kunnen spelen. Activiteitenaanbod én vrij spel

- Zelfredzaamheid en samenhorigheid

- Structuur en veiligheid

Nieuwsbrieven

Zie t Meykrantje voorjaar 2017

Zie infobriefouders zomer 2017

Zie t Meykrantje voorjaar 2019