Klachten-Meldpunt

Wat?

Heb je een suggestie, een opmerking of een klacht over de werking of de dienstverlening van het OCMW?

VERTEL HET ONS !

Het OCMW beschikt over een reglement omtrent de behandeling van suggesties, opmerkingen en klachten.
Raadpleeg het hier: Reglement behandeling suggesties, opmerkingen en klachten OCMW Wachtebeke

Wie een suggestie, opmerking of klacht wil formuleren, kan dit op vier manieren.

  • schriftelijk: OCMW Wachtebeke, t.a.v. klachtencoördinator Patrick Vermeulen (jurist), Godshuisstraat 13 te 9185 Wachtebeke 
  • e-mail: Patrick.Vermeulen@ocmw-wachtebeke.be
  • mondeling of telefonisch (09/342.63.19)
  • via dit meldingsformulier: Meldingsformulier SOK OCMW Wachtebeke