Beroepswijziging: aangifte

De informatie over je beroepsbezigheden wordt in het Rijksregister opgenomen. Controle heeft aangetoond dat bij een groot aantal personen, die de leerplichtige leeftijd al lang overschreden hebben, nog steeds 'zonder beroep' staat vermeld. Bij hen komt het beroep dus niet meer overeen met de werkelijkheid.

De juistheid van het beroep is nodig voor het opmaken van sommige documenten bij de dienst Burgerzaken: bij huwelijk, opmaak van attesten, overlijden,… en voor het verkrijgen van sommige sociale tegemoetkomingen.

Je kan jouw beroep, of een wijziging daarvan, rechtstreeks doorgeven aan de Dienst Burgerzaken of via e-mail: bevolking@wachtebeke.be

Geef in jouw bericht de volgende gegevens door:

  • naam, voornaam en rijksregisternummer (dat kan je terugvinden op de achterzijde van je identiteitskaart)
  • je huidig beroep
  • werk je als zelfstandige, loon- of weddetrekkende?

Voor de 'Aangifte wijziging van beroep' via het e-loket (met je e-ID), klik hier.