Nieuwsoverzicht

WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND

ELKE 2DE VRIJDAG VAN DE MAAND ORGANISEERT GEZINSBOND WAW EEN HEUSE SPELLEN-AVOND Wij bieden een geschikte locatie in Buurthuis Snoopy, Schoolstraat 3, en jullie brengen de spelletjes mee die jullie willen spelen... vanaf 19:00u. Gezelschapsspelletjes spelen is weer hip. In deze drukke tijden...

Lees meer 5/04/17

Een persbericht van het FAVV ivm de vogelgriep

Minister van Landbouw Willy Borsus hief op vrijdag 17 maart om 14:00u de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen wer...

Lees meer 23/03/17

Tentoonstelling 't Vrije Wachtebeekse Teken- & Schilderatelier

Lees meer 22/03/17

Wat mag je tussen 23 en 30 maart op je kalender zetten?

20 > 26 maart: Week van de diëtist De Week van de Diëtist 2017 VBVD organiseert naar jaarlijkse traditie de Week Van De Diëtist van 20–26 maart 17. Thema: Buitenaards lekker gezond eten. Doelgroep: kinderen en hun omgeving.Wil je weten welke acties er zijn gepland? Kijk op https://www.facebook.c...

Lees meer 22/03/17

Wijkplatform Kalve-Ramonshoek (KARA) nodigt je vanavond uit!

Op woensdagavond 22 maart om 19:30u. nodigt het Wijkplatform KARA alle wijkbewoners uit voor een inspraakmoment i.v.m. de opmaak van het dossier voor aanleg van het Stationsplein. De bijeenkomst gaat door in de lokalen van de Heemkundige Kring 'De Vierschaar', lokaal Den Dhust, in oud-rusthuis D...

Lees meer 22/03/17

Werken ter hoogte van Kalvebrug te Wachtebeke

In opdracht van Eandis gaan enkele aannemers werken uitvoeren in de nabije omgeving van Kalvebrug. Dit betreft een saneringswerk van twee cabines. Om deze cabines te vernieuwen moet er een gestuurde boring uitgevoerd worden onder de Moervaart en moet er aanleg gebeuren vanaf het kruispunt Peene ...

Lees meer 22/03/17

KRIEBELDINGES voor jongeren van 10 > 16 jaar!

Op donderdag 13 april organiseert de burensportdienst Schelde-Durme, waar de sportdienst Wachtebeke deel van uitmaakt, het evenement Kriebeldinges Een avontuurlijke dag met op het programma speleobox, lasershooting, touwenparcours, schermen,... Voor jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar. Kriebeldinges...

Lees meer 22/03/17

Digitale activiteitenkalender 22 maart 2017

Voor de digitale activiteitenkalender van 22 maart 2017, klik hier.

Lees meer 22/03/17

ZOMERAANBOD 2017 - KINDEROPVANG

Beste ouders, Net zoals vele ouders weet je allicht dat je niet vroeg genoeg kan beginnen zoeken naar kinderopvang tijdens de zomervakantie. Om ouders bij te staan in deze zoektocht, bezorgt het Lokaal Overleg Kinderopvang Wachtebeke (Lok) sedert enkele jaren deze brochure aan ouders. De brochu...

Lees meer 22/03/17

Wat kan je op je kalender plaatsen tussen 30 maart en 6 april 2017?

27 maart > 2 april Week van het geld De bedoeling is geldzaken bespreekbaar te maken. Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar te maken en extra aandacht te schenken aan financiële vorming. Wikifin.be ligt aan de grond van dit initiatief, samen met nog een he...

Lees meer 22/03/17

VLAANDEREN FEEST TER GELEGENHEID VAN 11 JULI

VLAANDEREN FEEST! HEEFT WAT IN PETTO VOOR UW BUURT Een feestcheque tot 170 euro voor 1100 straat- of wijkinitiatieven Vlaanderen Feest! is de 11-daagse voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. En die krijgt ook dit jaar weer een editie. Dat betekent goed nieuws voor enthousiastelingen met een...

Lees meer 16/03/17

Vier vacatures bij Veneco

Veneco (28 gemeenten waaronder Wachtebeke en alle 13 andere gemeenten uit het Meetjesland) heeft de ambitie om uit te groeien tot een professioneel team van experten. We zoeken 4 nieuwe medewerkers: Een stafmedewerker handhaving: een jurist die zijn schouders wil zetten onder het uitwerken van...

Lees meer 16/03/17

Wat mag je tussen 16 en 23 maart op je kalender zetten?

17 maart Pyjamadag Vrijdag 17 maart 2017 is de Nationale Pyjamadag van Bednet. Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen e...

Lees meer 15/03/17

Renovatie Zelzatetunnel vanaf 27 maart 2017

De tunnel in de E34 onder het kanaal Gent-Terneuzen is aan een opknapbeurt toe. Vanaf 27 maart gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag om de wanden, het wegdek en de voegen van de tunnel aan te pakken. De werken zullen het rijcomfort verbeteren, de geluidsoverlast verminderen en de tunn...

Lees meer 15/03/17

DE GEMEENTE WACHTEBEKE GAAT OVER TOT DE AANWERVING VAN

1 halftijds poetsmedewerker (m/v) (19/38) Functiebeschrijving Het onderhouden, schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen en ruimtes. Vereisten: kennis van onderhouds- en schoonmaakproducten en – apparaten is een pluspunt verzorgd, snel en correct kunnen werken vlot kunnen samenwerken met ander...

Lees meer 15/03/17

PERSBERICHT VAN HET FAVV i.v.m. de VOGELGRIEP

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Minister van Landbouw, Willy Borsus: “...

Lees meer 13/03/17

WaWijzer maart/april-nummer 2017

De tweemaandelijkse WaWijzer heeft naast een papieren versie ook een digitale versie. Wanneer u op deze website surft naar Gemeente/OCMW > Bestuur > Communicatie > Infobladen, dan treft u de Wawijzer aan van het ogenblik + een archief met voorbije edities. Wie de WaWijzer van maart-april 2017 no...

Lees meer 10/03/17

Provinciaal Domein Puyenbroeck: Reigerswandeling

Zondag 26 maart, 14:00-16:00 uur In de Puyenbroeckse bossen broedt al vele jaren een grote kolonie reigers met tientallen nesten. Kom meer te weten over deze plechtige dieren tijdens deze wandeling. We voorzien een telescoop en enkele verrekijkers, maar breng gerust ook je eigen kijker mee.

Lees meer 8/03/17

Provinciaal Domein Puyenbroeck: Op pad met kikkers en co

Zondag 2 april,  14:00 > 16:00 uur. Puyenbroeck, puy, puit, kikker, amfibie. Met enkele hupjes spring je vlot van Puyenbroeck tot amfibie. We leren welke verschillende soorten voorkomen in de waters van Puyenbroeck. Wie weet zien we enkele amfibieën van heel dichtbij. Wie: voor alle leeftijden...

Lees meer 8/03/17

EARTH HOUR - actie 2017

De 9de editie van Earth Hour vindt plaats op 25 maart 2017. Tussen 20:30u en 21:30u zullen miljoenen mensen overal ter wereld de lichten doven. Met dat symbolische gebaar kan ieder van ons zijn bezorgdheid uiten over de klimaatverandering en zijn wens tonen om actie te ondernemen om het fenomeen...

Lees meer 8/03/17

Provinciale Cultuurprijzen 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft opnieuw haar Cultuurprijzen uit. 15 april 2017 is de deadline voor de kandidaturen voor de prijzen: Beeldende kunst Nieuwe muziek Historisch onderzoek: Geschiedenis en Heemkunde Letterkunde: Poëzie en Toneel Architectuur Voor de prijs Sociaal-Cultureel Vo...

Lees meer 8/03/17

Digitale activiteitenkalender 08 maart 2017

Voor de digitale activiteitenkalender van 08 maart 2017, klik hier.

Lees meer 8/03/17

Meer familiebetrokkenheid in Geestelijke Gezondheidszorg, kom op 17/03/2017

Beste mevrouw, mijnheer, Centrum ZitStil is één van de partnerorganisaties van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Minister Vandeurzen heeft aan het Familieplatform de opdracht gegeven om de belangen van families mee te behartigen. Samen met de andere partners van het...

Lees meer 6/03/17

Verkeershinder Langelede, Kleistraat, Cornilstraat en Blaarstraat

In opdracht van Aquafin moeten er grondsonderingen en grondboringen uitgevoerd worden op verschillende plaatsen thv. Langelede, Kleistraat, Cornilstraat en Blaarstraat. Deze proeven worden uitgevoerd in de periode 06/03/2017 – 24/03/2017. Voor enkele locaties is er beperkte hinder (versmalling v...

Lees meer 6/03/17

Dagcentrum De Brug wil graag nieuwe bezoekers verwelkomen!!!

Graag willen we een warme oproep doen aan alle 65-plussers van regio Wachtebeke en omstreken… (St.-Kruis-Winkel, Zelzate, Lochristi, Zaffelare, Moerbeke, …). Bent u overdag veel alleen en heeft u nood aan gezelschap, verzorging of leuke activiteiten? Of zou een dagopvang ondersteuning kunnen bie...

Lees meer 28/02/17

Vacature coördinator Project Moervaartvallei – inschrijven tem 13/03/2017

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een projectcoördinator Moervaartvallei (m/v). Het betreft een functie in voltijds contractueel verband, voor de duur van het project “Moervaartvallei” (3 jaar). De projectcoördinator heeft de opdracht om...

Lees meer 23/02/17

PROVINCIALE DOMEINEN OOST-VLAANDEREN GESLOTEN TOT VANAVOND 18:00U WEGENS STORMWEER

Zwembaden en sportuitbatingen (binnen) blijven wel open. Donderdag 23 februari 2017 —Deze namiddag werden windstoten genoteerd tot meer dan 100 km/u. Daarom besliste de Provincie Oost-Vlaanderen om de provinciale domeinen af te sluiten tot vanavond 18:00 uur. Zwembaden en sportuitbatingen (binne...

Lees meer 23/02/17

Terneuzen investeert in de verkeersveiligheid op de Nederlandse Overslag

Overslag is een unicum op de Nederlands/Belgische grens, nl. een leefgemeenschap waar een landsgrens doorloopt. De Nederlandse Overslag is het kleinste deel van Overslag. Terneuzen, de fusiegemeente waar de Nederlandse Overslag deel van uitmaakt, plant voor Overslag ingrepen in de verkeersinfras...

Lees meer 22/02/17

OPROEP GECORO

De GECORO van Wachtebeke is op zoek naar een lid uit de belangengroep “Werkgevers, zelfstandigen, handelaars en middenstand” om de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te vervolledigen. Interesse ? Gelieve uw kandidatuur uiterlijk tegen 30 april 2017 te sturen naar het secr...

Lees meer 22/02/17

Fotoverslag van de open-bewonersvergadering in Overslag op 16 feb 2017

Voor het fotoverslag van de open-bewonersvergadering van het Wijkplatform Overslag, klik hier.

Lees meer 21/02/17

RUP Recreatie - Wachtebeke

Wachtebeke: RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) “recreatie” In haar zitting van 22 december 2016 werd door de gemeenteraad van Wachtebeke het RUP “recreatie” voorlopig vastgesteld. Het RUP voorziet in de herinrichting en uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur “De Bergen”. Het ontwerp van ...

Lees meer 13/02/17

Wase woonzorg onder één dak

Een zorgbedrijf in de regio van het Waasland heeft heel wat te bieden. Met een bovenlokale bedrijfsvoering die inzet op versterking van buurtgerichte zorg slaagt een zorgbedrijf erin om het openbaar aanbod te verankeren. De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van thuiszorgdiensten, lokale dien...

Lees meer 8/02/17

Hinder wegenis- en rioleringswerken Dorp – Wachtebeke

Het eerste stadium van de werken (kant gemeentehuis en kerk) wordt volop afgewerkt, de start van het volgende stadium (pare kant) is voorzien op 13 februari 2017. Dit betekent dat de Kerkstraat een doodlopende (tweerichtingsverkeer) straat wordt, en dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. P...

Lees meer 6/02/17

Groepsuitstappen voor organisatoren van groepsbezoeken

Op zaterdag 18 maart organiseert Toerisme Oost-Vlaanderen een infodag groepsuitstappen. Ben je als groepsverantwoordelijke benieuwd naar wat je eigen provincie Oost-Vlaanderen te bieden heeft? Kom dan zeker een kijkje nemen op de beurs, zaterdag 18 maart van 10:00 > 16:00u, in 't Bau-Huis, Slach...

Lees meer 1/02/17

DWARS DOOR GENT? MET DE LIJN!

Doordat een aantal straten bij de invoer van het Circulatieplan wordt ‘geknipt’ voor het autoverkeer, wordt de stad in zones verdeeld. Met de auto kunt u de stad nog wel in, maar om u van de ene zone naar de andere te verplaatsen moet u via de stadsring rijden. De knippen voor het autoverkeer ge...

Lees meer 30/01/17

Strategisch project voor de Moervaartvallei

Wie langs de Moervaart fietst of het provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich over het gave, open landschap, met weidse gezichten en met bomenrijen als blikvangers. Met een nieuw strategisch project voor de Moervaartvallei slaan de lokale natuur- en landbouworganisaties samen met ...

Lees meer 24/01/17

NIEUWJAAR.....

Voor de persmap van het College ter gelegenheid van de jaarwisseling, klik hier.

Lees meer 19/01/17

Huiswerkbegeleiding

Help… Ik zie het niet meer zitten! Denk niet dat je alleen bent. Vele ouders hebben problemen om hun kinderen nog te volgen op school. Er is zoveel veranderd. Is het nu één d of twee d’s   of dt…? En dat Frans, het is al zolang geleden! Om niet te spreken over rekenen, ik was er zelf ook niet ...

Lees meer 19/01/17

WEEK VAN DE PROVINCIALE DOMEINEN: 2de week van de paasvakantie

Tijdens de 2de week van de paasvakantie organiseert de provincie Oost-Vlaanderen de week van de provinciale domeinen. Alle Oost-Vlaamse domeinen zullen tijdens die week tal van activiteiten organiseren.  Het Provinciaal Domein Puyenbroeck organiseert: Gratis mountainbikeritten op 10, 11, 12, 1...

Lees meer 9/01/17

Aanpassing tarieven brandweer en ambulancediensten bij de Brandweer Zone-Centrum vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de tarieven voor tussenkomsten van de brandweer en ambulancediensten van Brandweerzone Centrum. Zij doen het namelijk graag en goed… maar niet altijd gratis. De wettelijke opdrachten van de brandweer (KB 7 april 2003), zoals het blussen van een brand of het bevrijd...

Lees meer 15/12/16

Nieuw online instrument leert je gepast reageren op online zelfmoordsignalen

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding lanceerde een online hulpinstrument dat leert hoe je kunt reageren op een online noodkreet. Door gepast te reageren en hulp aan te bieden kan iedereen een rol opnemen in de preventie van zelfdoding. Signalen van zelfmoordgedachten op het internet: serieu...

Lees meer 12/12/16

Energie besparen in je woning: premies 2017

Hieronder vind je een overzicht van de premies die bij Eandis te verkrijgen zijn vanaf 2017 voor bestaande woningen. Warmtepomp (maximum 40% van de factuur) Geothermische warmtepomp: € 4.000,00 Lucht-waterwarmtepomp: € 1.500,00 Hybride lucht-waterwarmtepomp: € 800,00 Lucht-luchtwarmtepomp: € 3...

Lees meer 6/12/16

Verhuisplannen?

Ga je verhuizen? Verkoop of huur je een pand? De verhuisplanner op de website van de VREG geeft je gratis informatie over de verhuizing van uw elektriciteits- en gascontract. Verhuisplanner Weet je wat jij moet doen om in orde te zijn met je energieleverancier? De Vlaamse Regulator voor de Ele...

Lees meer 30/11/16

PROJECT KORTE KETEN WAASLAND

Leadergebied Grensregio Waasland Project: korte keten “Gekende en mindergekende groenten, lokaal bier, vers roomijs tot zelfs escargots en saffraan toe worden in onze regio geproduceerd. Vaak door zeer gedreven producenten en op een duurzame manier. Deze producenten én hun producten nog beter...

Lees meer 30/11/16

EANDIS PRESENTEERT EEN NIEUWE TOOL

www.eandis.be/geenstroom Eandis stelt een nieuwe mobiele toepassing voor (‘Geen stroom!’) die klanten helpt om zelf de elektriciteit weer in te schakelen als thuis de stroom uitvalt. Ook vermijdt Eandis de kosten voor telefonische oproepen en nutteloze interventies. Het overkomt ons allemaal we...

Lees meer 30/11/16

Veiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen

Veiligheid is heel belangrijk in Wachtebeke. Daarom werd in december 2015 een nieuw reglement goedgekeurd door Brandweerzone-Centrum en stelde de gemeenteraad op 21 december 2015 een nieuw politiereglement vast met betrekking tot de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen. Het zoge...

Lees meer 30/11/16

IDM start met ondergrondse glasinzameling!

Ook in IDM-gebied ondergrondse glasinzameling van star. Voortaan zullen inwoners van Zele, Zelzate, Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke hun glas ook kunnen aanbieden in ondergrondse glasbollen. Afvalintercommunale IDM heeft in samenwerking met Fost Plus de voorbije weken in totaal zes ondergrondse...

Lees meer 21/11/16

Kies voor goedkopere, groene energie!

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas! De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 6de keer een samenaankoop van 100% groene stroom en aardgas. Door alle geï...

Lees meer 15/11/16

Dorpskernherinrichting (tussen Dorp 35 en kruispunt Meersstraat)

FASE 1: Vanaf 21 november (met een week uitstel wegens de weersomstandigheden) starten werken ter hoogte van de zuidkant Dorp (kant van het gemeentehuis, de Kerk, de school, de kinderopvang en de volledige zone voor de Vierschaar tot de pastorie). Er wordt gewerkt vanaf de pastorie in de rich...

Lees meer 8/11/16

PLAN BIER - Aflevering 5

Plan Bier op Njam en Vier! Nadat onze Plan Bier-spot in het begin van de zomer te zien was op het grote scherm van 11 Vlaamse cinema’s schakelen we nu over naar het kleine scherm. Njam zendt vanaf vandaag onze spots uit. En op 10 oktober volgt ook een actie op Vier. Hiermee geven we de...

Lees meer 31/10/16

Wandelen in het Scheldeland?

Trek er samen met je partner, je gezin of je vrienden op uit voor een (mid)dagje natuur en warme gastvrijheid in dit unieke rivierenland tussen Gent, Brussel en Antwerpen. Op zoek naar wandelinspiratie? Download hier je gratis Scheldelandpocket met 9 kant-en-klare routes.

Lees meer 27/10/16

PLAN BIER - Aflevering 4

Plan Bier op Njam en Vier! Nadat onze Plan Bier-spot in het begin van de zomer te zien was op het grote scherm van 11 Vlaamse cinema’s schakelen we nu over naar het kleine scherm. Njam zendt vanaf vandaag onze spots uit. En op 10 oktober volgt ook een actie op Vier. Hiermee geven we de...

Lees meer 24/10/16

Wintertips: bescherm je waterleiding en watermeter

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het bi...

Lees meer 19/10/16

PLAN BIER - Aflevering 3

Plan Bier op Njam en Vier! Nadat onze Plan Bier-spot in het begin van de zomer te zien was op het grote scherm van 11 Vlaamse cinema’s schakelen we nu over naar het kleine scherm. Njam zendt vanaf vandaag onze spots uit. En op 10 oktober volgt ook een actie op Vier. Hiermee geven we de...

Lees meer 17/10/16

Nieuw uitvoeringsplan 'huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' goedgekeurd!

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden ...

Lees meer 6/10/16

PLAN BIER - Aflevering 2

Plan Bier op Njam en Vier! Nadat onze Plan Bier-spot in het begin van de zomer te zien was op het grote scherm van 11 Vlaamse cinema’s schakelen we nu over naar het kleine scherm. Njam zendt vanaf vandaag onze spots uit. En op 10 oktober volgt ook een actie op Vier. Hiermee geven we de...

Lees meer 3/10/16

PLAN BIER - Aflevering 1

Plan Bier op Njam en Vier! Nadat onze Plan Bier-spot in het begin van de zomer te zien was op het grote scherm van 11 Vlaamse cinema’s schakelen we nu over naar het kleine scherm. Njam zendt vanaf vandaag onze spots uit. En op 10 oktober volgt ook een actie op Vier. Hiermee geven we d...

Lees meer 28/09/16

Doorlopende straten

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid en fietsbeleid wenst de Provincie werk te maken van een brede uitrol van de zgn. ‘doorlopende straten’. In 2013 werd immers het verkeersbord F45b – doodlopende straat met uitzondering van voetgangers en fietsers (zie hieronder) – officieel toegev...

Lees meer 22/09/16

Wachtebeekse Spelen - filmverslag AVS

De ploeg van de Zwarte Ruiter Overslag won de Wachtebeekse Spelen 2016 Voor het filmverslag van AVS, klik hier.

Lees meer 14/09/16

Openbaar onderzoek 'onroerend erfgoed'.

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke vaststelling van de inventaris van archeologische zones. Het openbaar onderzoek opent op 5 september 2016 en sluit op 4 november 2016. Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van h...

Lees meer 24/08/16

Nieuwe openingsuren van het postkantoor Wachtebeke vanaf 05 sep 2016

Openingsuren WACHTEBEKE (Stationsstraat) maandag: 15:15u > 18:00u dinsdag: 9:30u >12:30u & 13:45u > 17:00u woensdag: 15:15u > 18:00u donderdag: 9:30u > 12:30u vrijdag: 9:30u > 12:30u zaterdag: 9:30u > 13:00u zondag: gesloten Op www.bpost.be kan je terecht om een verkoopspunt in je buurt op te ...

Lees meer 22/08/16

Onverharde wegen

Graag brengen we jullie op de hoogte van de beslissingen van het Schepencollege van Wachtebeke in verband met de onverharde wegen: Er worden op korte termijn enkele acties ondernomen: Verbinding Groenstraat – Tortelduifstraat Hier is geopteerd om deze weg in te richten als landbouwweg. Er wordt ...

Lees meer 17/08/16

Toerisme Waasland lanceert toeristische bierkaart

Toerisme Waasland lanceert toeristische bierkaart Plan Bier Waasland: derde editie, na Vlaamse Ardennen en Scheldeland Fietsers en wandelaars die graag een streekbiertje proeven, krijgen nu ook van Toerisme Waasland een toeristische bierkaart cadeau.  Vier fiets- en drie wandelroutes verbinden ...

Lees meer 22/06/16

Vraag je tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een handicap online aan vanaf 1 juli 2016!

Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)! Vanaf 1 juli kan dit via een online vragenlijst. Hoe doe je een aanvraag? Je kan zelf (of met hulp van een familielid o...

Lees meer 20/06/16

Energielening aanpassen om drempel te verlagen

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun woning energievriendelijker kunnen maken, wil minister van Energie Bart Tommelein de energieleningen aanpassen. Via die energieleningen kunnen gezinnen bij de energiehuizen geld lenen voor energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie of hoogr...

Lees meer 8/06/16

GEZOND WATER, OOK JOUW ZORG

Lekker en goedkoop putwater oppompen in je eigen tuin: geef toe, het klinkt aanlokkelijk. Maar is dat wel gezond? In de campagne ‘Gezond water = ook mijn zorg’ roept de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op om putwater elk jaar te laten controleren: “De risico’s voor je gezondheid zijn behoorlij...

Lees meer 12/04/16

Eén Facebookpagina voor gemeente en OCMW Wachtebeke

Als je een Facebook-account hebt, kan je de nieuwe Facebookpagina van de gemeente en het OCMW bekijken via volgende link: https://www.facebook.com/gemeentebestuur.wachtebeke/ De eerste doelstelling van de gemeente was, op aandringen van de Dienst Noodplanning, een Facebookpagina ter beschikking...

Lees meer 6/04/16

Een pasfotocabine als nieuwe dienstverlening in het gemeentehuis

De pasfoto's die aan de loketten van de Dienst Burgerzaken worden aangeboden voldoen niet altijd aan de vereiste normen. Voor de burger betekent dat én tijdverlies én extra kosten om nieuwe foto's aan te laten trekken. Daarom plaatst het gemeentebestuur als extra dienstverlening een nieuwe pasfo...

Lees meer 2/03/16

Handelaars-, bedrijven- en vrije beroepengids

De gemeentelijke website www.wachtebeke.be is één jaar online. In de website is een handels-, bedrijven- en vrije beroepengids opgenomen. Op de website zijn diegenen die zich inschreven ingedeeld in rubrieken. Wie zich (zelf) registreerde, diens adres komt automatisch terecht in Google Maps. Een...

Lees meer 4/11/15

Langdurige werken op de R4 in Oostakker starten 12 oktober

Op maandag 12 oktober starten langdurige werken op de R4 in Oostakker voor de bouw van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt een brug over de R4, twee rotondes langs beide zijden van de R4 en een veilige fietsverbinding tussen Oostakker en het haven...

Lees meer 5/10/15

Bericht aan de LOKALE VERENIGINGEN

Op deze nieuwe website van de gemeente staat een Verenigingengids. Je surft naar www.wachtebeke.be, gaat in de donkerblauwe balk naar ‘Vrije tijd’ > Lokale verenigingen en subsidies > Verenigingengids Je kan ook hier klikken. Deze gids is de verderzetting van de vroegere ‘Vrijetijdsgids-Wachteb...

Lees meer 25/11/14

Je lokale activiteiten in het infoblad en op de nieuwe website

Vertegenwoordig je een Wachtebeekse vereniging, organisatie, instelling, …? Sedert september tot eind januari 2015 zitten we in een overgangsfase voor de aankondiging van lokale activiteiten op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk informatieblad. Tot hiertoe diende je als lokale veren...

Lees meer 25/11/14

RSS

Schrijf je in op onze RSS feed!

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Wachtebeke!