De Vierschaar

Heemkundige Kring DE VIERSCHAAR vzw

Het ontstaan

Het idee voor het oprichten van een heemkundige kring ontstond midden de jaren zestig van de 20e eeuw, ...

Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke" werd omgevormd tot vzw en kreeg een nieuwe naam: 

'Heemkundige Kring DE VIERSCHAAR vzw'

De nieuwe naam is gekozen om het werkingsgebied "Wachtebeke en Sint Kruis Winkel" beter te omschrijven.
De vierschaar uit de 16e eeuw had immers jurisprudentie over de parochies Wachtebeke en Sint Kruis Winkel.

Huisvesting en werking

Sinds 4 april 1999 zijn de lokalen van onze vereniging, dankzij de intense samenwerking van het Gemeentebestuur en het OCMW,
ondergebracht in het voormalige rusthuis "De Mey" in de Godshuisstraat, 13 te Wachtebeke.

Onze lokalen zijn voor onze leden toegankelijk, iedere eerste zondag van de maand, tussen 10 en 13 uur.

meer info op: http://www.hk-devierschaar.be/