Huldiging jeugd

hulde jeugd

De jeugddienst is op zoek naar organisaties, verenigingen of individuen die zich ingezet hebben voor het plaatselijk jeugdbeleid.

Iedere persoon, organisatie, groep of vereniging die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van het Wachtebeekse jeugdbeleid, komt in aanmerking voor de prijs ‘Jeugdlaureaat’.

In totaal zijn er 3 categorieën waarbij 3 prijzen worden uitgereikt. Deze categorieën zijn:

  • ‘jeugdlaureaat’
  • ‘jeugdvereniging van het jaar’
  • 'activiteit van het jaar’

In totaal zijn er dus 3 prijzen met bijhorende titel te verdelen voor het jaar 2018! De feestelijke uitreiking zal gebeuren op de jaarlijkse ‘dag van de jeugdbeweging’. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 19 Oktober 2018.

Wie iemand, een vereniging of een organisatie kent, mag deze voordragen tot 1 September 2018.
Kandidaturen moeten schriftelijk verzonden worden naar jeugddienst@wachtebeke.be met vermelding van naam, gegevens en prestaties (motivatie) van de kandidaat.

Het reglement van deze hulde kan u hier raadplegen.