Speelstraten

De Wachtebeekse gemeenteraad zette op 28 jan 2016 het licht op groen voor 'Speelstraten' in Wachtebeke.

Een realisatie die voortbouwt op de resultaten van de enquete 'Dorp inZicht' die werd afgenomen in 2014-2015.

Wachtebeke heeft nog geen ervaring met het inrichten van Speelstraten. Daarom verkiest het College in 2016 een experiment te doen met 2 speelstraten én enkel in de grote zomervakantie. Als er een positieve evaluatie is, bouwen we geleidelijk aan op in de richting van dit reglement. En gezien reglementen geen eeuwigheidswaarde hebben kan het steeds uitgebreid worden.

speelstraat 2 (Copy)
Beschrijving

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de buren.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de straat moet een woonstraat zijn
 • er is een snelheidsbeperking van 50 km/u
 • er is geen belangrijk doorgaand verkeer
 • er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden
 • de omliggende straten moeten bereikbaar blijven
 • 67 % van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat
 • er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten) - zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

Wanneer?

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor de paas- of zomervakantie. 

Voor de paasvakantie kan je kiezen uit volgende opties:

 • 3 weekends of 1 vaste dag in de week
 • 7 dagen aaneensluitend
 • 14 dagen aaneensluitend.

Voor de zomervakantie kan je kiezen uit volgende opties:

 • maximaal 5 opeenvolgende weekends
 • 1 vaste dag per week
 • 7 dagen aaneensluitend
 • 14 dagen aaneensluitend
 • 1 week in juli en 1 week in augustus (naar keuze).

speelstraat (Copy)

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'Speelstraat tussen 14:00 en 20:00 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Bedrag

gratis

Procedure

Alles start met het indienen van een aanvraagformulier bij de Jeugddienst Wachtebeke, Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6, waarna een verkeerstechnisch onderzoek kan uitgevoerd worden en je de tijd krijgt om de handtekeningen van  de buurtbewoners te verzamelen.

Voor de paasvakantie moet je aanvraag binnen zijn vóór het einde van de krokusvakantie van het jaar waarvoor je de speelstraat aanvraagt. Voor de zomervakantie moet je aanvraag vóór 30 April binnen zijn.

Het aanvraagformulier kan je plukken in het e-loket op de gemeentelijke website of afhalen op de Jeugddienst, Dr. J. Persynplein 6, 1ste verdieping.

Reglement voor de inrichting van speelstraten

De gemeente Wachtebeke wil de inrichting van speelstraten op haar grondgebied mogelijk maken gedurende de paas- en zomervakantie.
Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op straat te spelen.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, voertuigen van de hulpdiensten en fietsers mogen - stapvoets en zeer voorzichtig - in de straat rijden. Alle bestuurders dienen voorrang te verlenen aan de spelende kinderen en moeten stoppen als dat nodig is.

Het volledige reglement zoals gestemd door de gemeenteraad, kan je hier nalezen.

Voor de reglementering van Speelstraten volgens het KB van 1 dec 1975, klik hier.

Infobrochure voor kandidaat peters en meters

In het reglement staat dat 3 bewoners bereid dienen te zijn als peter of meter van de speelstraat op te treden. Alle informatie voor hen is gebundeld in één brochure, klik hier.

Infofolder voor de straatbewoners

Peters en meters voor een speelstraat nemen op zich om de overige straatbewoners om hun akkoord te vragen voor het inrichten van een speelstraat, voor de infofolder, klik hier.

Flyer voor kinderen die graag willen dat hun straat 'speelstraat' wordt

Kinderen en jongeren uit een bepaalde straat, hebben ook hun eigen menig of visie. Zij zijn ook diegenen voor wie een speelstraat op de eerste plaats bedoeld is. Wil jij als kind of jongere dat jouw straat een speelstraat wordt, klik hier.

Orgaan van goedkeuring 

Gemeenteraad

Datum van goedkeuring

Donderdag, 28 januari 2016.